Sleuteltechnologie 2

Internationalisering (Overkoepelend thema)

(BO-43, BO-69) - Internationalisering is een thema dat alle Missies doorsnijdt. Internationale samenwerking kan een belangrijke bijdrage leveren aan voedselzekerheid wereldwijd en het vinden van antwoorden op kennis en innovatie vragen in Nederland. Via internationale samenwerking kunnen nieuwe product-markt combinaties worden ontwikkeld ter bevordering van onze kennis- en exportpositie.

Internationale kansen zijn onder andere:

Projecten: