Sleuteltechnologie 2

Sleuteltechnologie 2: Biotechnologie en Veredeling

(BO-43, BO-68) - Het Meerjaren Missiegedreven Innovatie Programma (MMIP) Biotechnologie en Veredeling vormt een belangrijke, doorsnijdende sleuteltechnologie voor de realisatie van diverse maatschappelijke opgaven zoals beschreven in het missiedocument van Landbouw, Water en Voedsel. Het doel van dit programma is het ontwikkelen van kennis, concepten en ondersteunende technologieën om de land- en tuinbouw te voorzien van optimaal uitgangsmateriaal onder meer via robuust zaaizaad en pootgoed. Daarnaast is de inzet om de veredeling in staat te stellen in te spelen op veranderingen in productiesystemen, bijvoorbeeld passend bij Kringlooplandbouw. Het betreft onderzoek aan Plant (plantenveredeling), Dier (fokkerij) en Witte biotechnologie.

Topsectorprojecten: