Project

EMPHASIS

In dit project wordt aan twee onderwerpen gewerkt, namelijk de bestrijding van fruitmot en andere bladrollers in fruit en essentaksterfte (Chalara fraxinea) bij essen. Bestrijding van fruitmot en andere bladrollers in appel, peer en walnoot kan met behulp van feromoonverwarring, maar kost veel arbeid en is relatief duur.

Doel bestrijding bladrollers

Het toetsen van een nieuwe manier van feromoonverwarring die goedkoper is en minder arbeid kost. Daarbij wordt met een klein aantal actieve dispensers (puffers) feromoon over de boomgaard verdeeld. Vernieuwend is dat deze puffers via een wifi-netwerk kunnen worden aangestuurd. De combinatie van de communicatietechnologie met kennis van het plaaginsect moet het mogelijk maken om de verspreiding van het feromoon af te stemmen op de aanwezigheid en activiteit van de motten en zo een optimale bestrijding met een minimale inzet van feromoon te verkrijgen.

Aanpak

Mannetjes en vrouwtjes fruitmotten worden in kooien los gelaten. Deze kooien staan op verschillende afstanden ten opzichte van de puffers. Het succes van de verwarring wordt gerelateerd aan afstand tot de puffer en de overheersende windrichting.

Beoogd resultaat

  • Selectieve, milieuvriendelijke en economisch rendabele bestrijding van rupsen in de fruitteelt. Deze kennis en techniek kan ook gebruikt worden voor andere teelten zoals bijvoorbeeld in de glastuinbouw.
  • Algoritmen voor een verdeling van feromonen in tijd en ruimte voor een optimale bestrijding met minimaal gebruik van feromonen.

Essentaksterfte

Essentaksterfte wordt veroorzaakt door een schimmel waarschijnlijk afkomstig uit Aziƫ, die veel houtige gewassen infecteert. Deze schimmel heeft een grote afname van het bosareaal veroorzaakt in grote delen van Europa. In Litouwen is bijvoorbeeld 15.000 hectare bos verdwenen als gevolg van aantastingen door deze schimmel met alle gevolgen op luchtkwaliteit en leefomgeving.

Doel

Het vinden van resistenties en het toetsen van resistente bomen.

Aanpak

Er worden essen van verschillende herkomst verzameld. Deze essen worden getoetst op gevoeligheid voor de schimmel.

Beoogd resultaat

Selectie van resistente essen die gebruikt kunnen worden bij nieuwe aanplant in bijvoorbeeld gemeenten zodat essen niet uit het straatbeeld of parken zullen verdwijnen.