Project

EU-2017-06 PeMaTo

Het gebruik van multispektrale cameras in combinatie met automatiseerde beeldanalyse voor de detectie van ziekten en plagen in kassen staat nog in de kinderschoenen en heeft tot nu toe geen werkend systeem opgeleverd. Nieuwe beeldanalyse technieken zullen worden ontwikkeld en toegepast. De vertaling van de verzamelde gegevens d.m.v. populatiemodellen en een decision support systeem is nieuw en ongekend.

Monitoring van plagen is de basis van biologische bestrijding en een grote stap naar een residu-vrij product. Huidige monitoringsmethodes zijn zeer arbeidsintensief (duur) en hebben hun beperkingen. Ook ontbreken momenteel de tools, die helpen te beslissen wanneer wel of juist niet mag worden ingegrepen. In het PeMaTo-EuroPep project wordt een efficiƫnt en innovatief monitoring systeem en decision support systeem (DSS) ontwikkelt, dat met multispektrale cameratechniek een beeldanalyse automatisch plagen en natuurlijke vijanden identificeert en kwantificeert. Aan de hand van de monitoringssgegevens kunnen voorspellingen worden gemaakt van de populatiedynamica, en kan er advies worden geleverd om al dan niet lokaal in te grijpen. Uiteindelijk doel is een interactieve softwaretool, bruikbaar voor de praktijk (teler en/of voorlichter). Tomaat en Paprika zijn de twee belangrijkste vruchtgroenten in Nederland een areaal van respectievelijk 1800ha en 1200ha.

Beoogde output en impact

1. Computer vision gebaseerde automatisch identificatie- en kwantificatiesysteem voor plagen, zowel  in het gewas (spint mijt, luizen) als ook op vangplaten (witte vlieg) en natuurlijke vijanden (bijv. kevers zoals Macrolophus pygmaeus, Nesidiocoris tenuis) in tomaat en paprika.

2. Interactieve, web-gebaseerd DSS softwaretool, na afronding van het project direct bruikbaar voor de praktijk (teler en/of voorlichter).

Publicaties