Gezondheid en welbevinden

(BO-29) De maatschappij heeft behoefte aan innovatieve oplossingen die voorzien in gezonde voeding en een gezond leef, woon- en werkklimaat om de voortdurend stijgende gezondheidskosten een halt toe te roepen en bij te dragen aan het geluk en welbevinden van de wereldbevolking.

Het Innovatieprogramma ‘Gezondheid en Welbevinden’ onderscheidt twee onderdelen :

  • Gezonde voeding;
  • Gezonde leef-, woon- en werkomgeving.

De innovatieopgave voor het onderdeel gezonde voeding is om voor de hele keten groenten- en fruitconcepten te ontwikkelen, die meer dan nu de gezonde eigenschappen combineren met de huidige consumentendrivers als prijs, smaak, gemak en houdbaarheid. Dat doet zij door voor bestaande groenten- en fruitproducten nieuwe eetmomenten, andere afzetmarkten en afzetkanalen te creëren. Of door nieuwe innovatieve (verse of verwerkte) voedingsmiddelen te

ontwikkelen. Verder is verandering van de voedingsgewoonten wenselijk en noodzakelijk, met daarbij een prominente rol voor consumptie van gezonde groenten en fruit.

Het andere onderdeel richt zich op het ontwikkelen en implementeren van innovatieve groenoplossingen. De vernieuwing zit vooral op het punt van kwantificering van de functionele waarde van groen en de ontwikkelingen en implementatie van integrale groenconcepten in steden en (bestaande) bebouwing.