TU-HTDT High Tech & Digitale Transformatie

TU-HTDT High Tech & Digitale Transformatie

BO-52 - Binnen het innovatiethema High Tech & Digitale Transformatie staat de toepassing van technologie en de digitale transformatie centraal. Het draait hier om een fundamentele verandering van businessmodel, keten- en bedrijfsprocessen en de medewerkers door het toepassen en accepteren van technologische innovaties. Binnen dit thema staan drie onderwerpen centraal:

Greenhouse technology waarbij het gaat over digitalisering van kas, installatie en interne logistiek, innovatieve kasconstructie en omhullingsmaterialen, optimaliseren van teeltsystemen, adequate klimatisering en robotisering.

Precisietuinbouw: hierbij krijgen planten heel nauwkeurig de behandeling die ze nodig hebben door gebruik te maken van geavanceerde technologie voor het verzamelen van informatie over de locatie en status van gewas en product, het ontwikkelen van lerende systemen waarbij informatie wordt vertaald in advies en actie, mechanisatie, robotisering en geïntegreerde managementsystemen.

Digitale transformatie: het organiseren, ontwerpen en realiseren van informatiemanagement in smart ketens van teelt tot consument waarbij andere samenwerkingsvormen en nieuwe business modellen ontstaan.

Projecten 2019: