Voedselveiligheid

(BO-33.02 en BO-33.04) Voedselveiligheid staat permanent in de maatschappelijke belangstelling. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van voedsel ligt niet alleen bij de overheid, maar voor een steeds belangrijker deel bij het betrokken bedrijfsleven. Het thema voedselveiligheid is onderhevig aan een grote dynamiek die ingegeven wordt door bijvoorbeeld snelle marktontwikkelingen, zorgen of wensen uit de samenleving en incidenten die de volksgezondheid bedreigen.

Om adequaat de verantwoordelijkheid van de overheid te vervullen, is ondersteuning met gedegen en actuele kennis en voldoende innovatie-impulsen noodzakelijk. Bij de benutting van de kansen van nieuwe technologieën (nanotechnologie, biotechnologie incl. synthetischebiologie), moeten de risico’s en maatschappelijke voor- en nadelen worden onderbouwd en transparant worden gemaakt. Bij biotechnologie bij planten is behoefte aan instrumentarium voor de handhaving van (nog) niet in de EU toegelaten ggo’s. Voor nanotechnologie is het nodig om te investeren in instrumentarium ten behoeve van risicobeoordeling en communicatie.

Projecten 2017