Kosten en doorlooptijd

De aanvraag van gegevens is in principe kosteloos.

Wel kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor het maken van de dataset. Het is raadzaam om in een vroegtijdig stadium een aanvraag in te dienen. De beoordeling van het voorstel, het eventueel aanscherpen daarvan en het opstellen en tekenen van de overeenkomst kan een maand in beslag nemen. Daarnaast is het van belang om in de doorlooptijd van het project rekening te houden met de beoordeling van de conceptrapportage door het CEI. Houd hiervoor rekening met een doorlooptijd van 3 weken.