Toegang

Remote access

Via remote access kan een onderzoeker op afstand onderzoek doen op basis van de beschikbaar gestelde gegevens. Er kan toegang worden verkregen tot een server waarop analyse software en databestanden staan. De onderzoeker kan diverse statistische programma's gebruiken om analyses uit te voeren.

De bestanden met individuele gegevens kunnen niet worden gedownload. Uitvoerbestanden blijven op de server staan. Na controle (op ontsluitingsrisico's) door het CEI, kunnen de geaggregeerde resultaten naar de onderzoeker worden gestuurd.