Samenwerkingen Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN)

Samenwerkingsverbanden CGN

Behoud en duurzaam gebruik van genetische diversiteit in landbouw en bosbouw vraagt om samenwerking tussen verschillende actoren. CGN werkt daarom samen met onderzoeksinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven in binnen- en buitenland.

Nederlandse veredelings- en fokkerijbedrijven

Het CGN werkt samen met Nederlandse veredelingsbedrijven en fokkerijorganisaties in het opbouwen, beheren, vermeerderen en evalueren van de genenbankcollecties.

De volgende bedrijven hebben hiervoor een strategische samenwerkingsovereenkomst met CGN getekend: Bejo Zaden B.V., CRV B.V., De Groot en Slot B.V., Enza Zaden Research and Development B.V., Nunhems B.V., Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek (KFPS), Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland (KWPN), Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V., Syngenta Seeds B.V. en TOPIGS Norsvin Nederland.

Plantum

Plantum is de branchevereniging voor bedrijven uit de sector veredeling, vermeerdering en opkweek van zaden en jonge planten.

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer onderhoudt een genenbank voor bomen en struiken in boswachterij Roggebotzand bij Dronten. Het CGN ondersteunt Staatsbosbeheer ten behoeve van een optimale instandhouding, gerichte uitbouw en informatievoorziening over deze collecties van inheemse bomen en struiken.

Raad voor plantenrassen

De Rassenlijst bomen wordt samengesteld door de Raad voor plantenrassen. De inhoudelijke expertise hiervoor wordt geleverd door het CGN. Zo voert het CGN herkomstentoetsen en keuringen uit om de Rassenlijst Bomen actueel te houden.

Maatschappelijke organisaties

Stichting Zeldzame Huisdierrassen

CGN werkt nauw samen met Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH). Met advisering, kennisoverdracht en inzet van genetisch materiaal uit de genenbank wordt het levend bewaren van zeldzame dierrassen in het veld of op de boerderij (in situ) ondersteund en gestimuleerd.

De Oerakker

De Oerakker wil het lot van oude in Nederland geteelde gewassen en rassen verbeteren en behoeden voor de ondergang en historische land- en tuinbouwgewassen als levend cultureel erfgoed te behouden. Het CGN ondersteunt De Oerakker in haar streven diversiteit in het veld (in situ) of op de boerderij (on farm) te bewaren.

SAVE Foundation

SZH en De Oerakker zijn lid van de Europese paraplu organisatie Save Foundation die een halt wil toeroepen aan de teruglopende diversiteit in de landbouw.

Europese netwerken

CGN vertegenwoordigt de Nederlandse overheid in de drie pan-Europese netwerken voor plantaardige, dierlijke en houtige genetische bronnen.

European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources (ECPGR)

ECPGR is een samenwerkingsverband tussen Europese landen gericht op het behoud en gebruik van plant genetische bronnen in Europa. Lees meer informatie op de website, gebruik de EURISCO database of lees meer over het genenbank netwerk AEGIS.

European Regional Focal Point for Animal Genetic Resouces (ERFP)

Het Europese netwerk voor dierlijke genetische bronnen (ERFP) draagt bij aan effectief behoud en duurzaam gebruik van dierlijke genetische bronnen in Europa door uitwisseling van kennis en ervaringen tussen landen. Meer informatie is te vinden op de website van het genenbank netwerk EUGENA en het Europese informatiesysteem EFABIS.

European Forest Genetic Resources Programme (EUFORGEN)

EUFORGEN is een internationaal samenwerkingsprogramma dat het behoud en het duurzame gebruik van genetische bosbronnen in Europa bevordert. Het informatiesysteem EUFGIS is hier een onderdeel van.

European Federation of Animal Science (EAAP)

EAAP is een internationale organisatie met als doel het verbeteren en verspreiden van kennis van onderzoek aan landbouwhuisdieren.

Euroseeds

Euroseeds (European Seed Association) vertegenwoordigt de Europese zaadindustrie.

EFFAB

The European Forum of Farm Animal Breeders is the branchvereniging voor Europese fokkerijbedrijven.

Wereldwijde organisaties

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

De FAO is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties dat zich inzet voor wereldwijde voedselzekerheid en voedselkwaliteit. De FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture (CGFRA) en de International Treaty on Plant Genetic Resources (ITPGRFA) zijn hier onderdeel van. CGN levert expertise aan het wereldwijde netwerk en vertegenwoordigt en ondersteunt het Ministerie van LNV in bijeenkomsten van de  FAO.

Consultative Group for International Agricultural Research (CGIAR)

CGIAR is een wereldwijd partnerschap voor onderzoek naar voedselzekerheid. Het onderzoek wordt uitgevoerd door 15 CGIAR centra in samenwerking met vele partners waar CGN er een van is.

Crop Trust

Crop Trust werd opgericht door de FAO en CGIAR om wereldwijd ondersteuning te bieden aan genenbanken. De Svalbard Global Seed Vault –een veiligheids backup voor genenbank materiaal- is gebouwd met hulp van de Crop Trust.