Nieuws

Derde landenrapport van Nederland over plantgenetische bronnen

Gepubliceerd op
27 maart 2023

In opdracht van de Nederlandse overheid brengt het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) periodiek verslag uit over de staat van Nederlandse genetische bronnen voor voedsel en landbouw. Het derde rapport over plantgenetische bronnen geeft informatie over de Nederlandse activiteiten met plantgenetische bronnen in de periode 2012-2019.

Genetische bronnen van dieren, bomen en planten

Op verzoek van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties rapporteren landen periodiek over de stand van zaken met betrekking tot het behoud en het duurzame gebruik van genetische bronnen op nationaal niveau. De FAO gebruikt deze informatie om rapporten op te stellen over de staat van genetische bronnen op wereldschaal (The State of the World reports).

De Nederlandse rapporten worden opgesteld door het CGN in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Na eerdere rapporten over genetische bronnen van planten voor voedsel en landbouw (1995 en 2008), landbouwhuisdieren (2002 en 2014), bomen en struiken (2012 en 2021), biodiversiteit voor voedsel en landbouw (2015) en aquatische bronnen (2017), is nu het derde rapport over plantgenetische bronnen verschenen.

Plantgenetische bronnen in Nederland

Het 'Third National Report on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture – the Netherlands' geeft informatie over de activiteiten die in de periode 2012-2019 in Nederland zijn uitgevoerd op het gebied van plantgenetische bronnen voor voedsel en landbouw.

Na een algemeen overzicht van landbouw in Nederland gaat het rapport aan de hand van achttien belangrijke activiteiten in op de conservering en het beheer van genetische bronnen in de natuur en on-farm (in situ), conservering in collecties (ex situ), duurzaam gebruik van genetische bronnen en de opbouw van institutionele en menselijke capaciteit die duurzaam gebruik van genetische bronnen mogelijk maken. Een belangrijk item is het inventariseren en veiligstellen van wilde verwanten van onze gewassen (crop wild relatives, CWR), waarvan het inzamelprogramma succesvol van start is gegaan in 2022.

Om de activiteiten op het gebied van Nederlandse genetische bronnen verder te ondersteunen en te stimuleren, is het programma voor de Wettelijke Onderzoekstaak Genetische Bronnen, die door het CGN wordt uitgevoerd, verder versterkt en uitgebreid voor de periode 2022-2026.

De informatie in het derde landenrapport van Nederland zal door de FAO gebruikt worden als input voor het Third Report on the State of the World’s Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, dat naar verwachting zal worden gepubliceerd in 2023.

Foto: Shutterstock.