Het paard in Nederland

Met de motorisering van het verkeer en de introductie van de tractor op de boerderij leek de rol van het paard uitgespeeld. Niets daarvan, snel groeide het in een nieuwe rol, zeker toen het economisch tij hiervoor ruimte schiep. Het paard werd een van de belangrijkste Nederlandse exportproducten; de totale omzet wordt geschat op 1,5 miljard euro per jaar.