Nieuws

Nieuwe medewerkers bij het CGN

Gepubliceerd op
21 juni 2022

Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) is weer verder versterkt met een aantal nieuwe medewerkers: een curator bij het cluster Plant, een onderzoeker cryoconservering en reproductie bij het cluster Dier, en een onderzoeker bomen en struiken bij het cluster Boom. Zij stellen zich graag kort aan u voor.

Plantaardige Genetische Bronnen

22 Foto_Laura.JPG

Mijn naam is Laura Reiniers en ik ben in februari 2022 begonnen als curator voor het cluster Plantaardige Genetische Bronnen. Allereerst richt ik me op het curatorschap van de Brassicaceae (kool) en ondersteun daarnaast andere curatoren bij het collectiebeheer, bijvoorbeeld het inzetten van kiemproeven en opnemen van nieuw materiaal in de collecties.

Ik heb een master Biologie aan de Radboud Universiteit gevolgd, waarbij ik me richtte op plantgenetica en plantecologie. Daarna werkte ik 7 jaar bij een veredelingsbedrijf als assistent moleculaire veredeling. Met deze ervaring ben ik erg blij dat ik me nu kan gaan inzetten voor het CGN.

Dierlijke Genetische Bronnen

22 Foto_Berenice.JPG

Ik ben Berenice Bernal en mijn passie is onderzoek naar cryoconservering van genetisch materiaal en reproductietechnieken. In het voorjaar van 2022 ben ik als onderzoeker gestart bij het CGN.

Mijn doel is om, samen met mijn collega’s, nieuwe protocollen te ontwikkelen of te verbeteren voor het invriezen van dierlijk genetisch materiaal, zoals bijvoorbeeld sperma of embryo’s van diverse diersoorten. Hiermee hoop ik bij te dragen aan het behoud van biodiversiteit en van de diversiteit aan rassen.

Genetische Bronnen Bomen

22 Foto_Seppe.JPG

Mijn naam is Seppe de Mits, ik ben de nieuwste en jongste onderzoeker bij de bomengroep van het CGN. Ik heb biologie gestudeerd in Gent, met een focus op (populatie)genetica en ecologie. Daarnaast heb ik een brede interesse in de interacties tussen natuur en maatschappij.

Bij het CGN ga ik onder andere werken aan het aanleggen van een zadenbank van inheemse bomen en struiken met een autochtone herkomst. Verder houd ik me bezig met het behoud van genetische diversiteit van bomen en struiken in de natuur (in situ). Dit doen we door ondersteuning te bieden bij het opstellen van beheerplannen voor belangrijke natuurgebieden en uitwisseling van kennis rond genetische diversiteit. Zo werk ik mee om de genetische diversiteit in bomen en struiken in Nederland veilig te stellen voor de toekomst, voor de natuur en voor de mens.

Foto's: Marte Hofsteenge, Laura Reiniers, Berenice Bernal en Seppe de Mits.