<![CDATA[ RSS WOT Natuur en Milieu ]]> <![CDATA[ Met welke verdienmodellen kan de primaire landbouw bijdragen aan verdere verduurzaming? ]]> Thu, 23 Mar 2023 08:07:00 GMT <![CDATA[ Het Natuurlijk Kapitaal Model: inzicht in ecosysteemdiensten voor duurzame besluitvorming ]]> Thu, 16 Mar 2023 10:50:00 GMT <![CDATA[ Ruimtelijke Verkenning 2023: voor ingrepen nu, terugredeneren vanuit de toekomst ]]> Thu, 09 Mar 2023 10:05:00 GMT <![CDATA[ Gebiedsprocessen voor duurzame landbouw onderzocht ]]> Thu, 02 Mar 2023 09:42:00 GMT <![CDATA[ Op meer dan 3000 meetpunten wordt koolstofvoorraad in bodem bepaald voor Nederlandse Bosinventarisatie ]]> Mon, 27 Feb 2023 08:39:00 GMT <![CDATA[ Bosindicatoren geactualiseerd ]]> Tue, 21 Feb 2023 09:37:00 GMT <![CDATA[ In 2021 minder otters doodgereden ]]> Mon, 13 Feb 2023 11:13:00 GMT <![CDATA[ Nieuwe normkosten voor natuurmaatregelen ]]> Thu, 02 Feb 2023 14:53:00 GMT <![CDATA[ Film over het belang van bodem-informatie voor het inrichten van gebieden ]]> Wed, 18 Jan 2023 08:00:00 GMT <![CDATA[ Natuur-en-zorgcombinaties: barrières, kansen en opschaling ]]> Mon, 12 Dec 2022 15:25:00 GMT <![CDATA[ Burgerbetrokkenheid bij natuur ]]> Thu, 24 Nov 2022 12:23:00 GMT <![CDATA[ Afname van het aantal gewone zeehonden in de Waddenzee ]]> Wed, 02 Nov 2022 09:19:00 GMT <![CDATA[ Overgangszones als oplossing voor maatschappelijke opgaven ]]> Mon, 10 Oct 2022 13:08:00 GMT <![CDATA[ Hoe houden we de Bodemkaart en Geomorfologische Kaart van Nederland actueel? ]]> Thu, 22 Sep 2022 12:08:00 GMT <![CDATA[ Groen wordt steeds belangrijker voor steden ]]> Thu, 28 Jul 2022 07:15:00 GMT <![CDATA[ Voor het eerst meer loofbomen dan naaldbomen in Nederlandse bossen ]]> Mon, 18 Jul 2022 11:19:00 GMT <![CDATA[ Minder grijze zeehonden waargenomen, aantal pups neemt toe ]]> Wed, 13 Jul 2022 05:00:00 GMT <![CDATA[ Verbetering samenhang natuur- en waterbeleid ]]> Tue, 05 Jul 2022 09:22:00 GMT <![CDATA[ Hoe kan de Nederlandse natuur eruitzien in 2050? ]]> Mon, 27 Jun 2022 07:30:00 GMT <![CDATA[ Veerkracht in de relatie mens-natuur biedt kansen ]]> Mon, 23 May 2022 14:30:00 GMT <![CDATA[ Nieuwe gegevens over water in de bodem ]]> Fri, 20 May 2022 07:00:00 GMT <![CDATA[ Ontwikkelingen in natuurbeleid vragen om een bredere blik op de inzet van modellen ]]> Thu, 05 May 2022 11:56:00 GMT <![CDATA[ Nederlandse bodems 1,5 graad warmer dan 40 jaar geleden ]]> Mon, 02 May 2022 13:50:00 GMT <![CDATA[ Toepassing bodeminformatie voor inrichting en beheer ]]> Thu, 28 Apr 2022 13:45:00 GMT <![CDATA[ Monitoring van burgerbetrokkenheid bij natuur ]]> Thu, 21 Apr 2022 09:20:00 GMT