WOt-papers 2010

Kersten, P.H. & F.R. Veeneklaas (2010). Resistance is futile: you will be assimilated. Kroniek van de pogingen om nationale beleidsruimte te verwerven bij de implementatie van de EU Vogel- en Habitatrichtlijn, de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water in Nederland, Engeland en Duitsland, WOt-paper 4

Veeneklaas, F.R. & J. Vader (2010). Demografie in de Natuurverkenning 2011, WOt-paper 3

Kolk, J.W.H. van der, G. van Duinhoven, J.A. Boone & M.H. Borgstein (2010). Verduurzaming van de landbouw: de kernpunten in 2010, WOt-paper 2