WOt-papers 2013

Walvoort, D.J.J. & M. Knotters (2013). Interpoleren kun je leren. Een beslissingsondersteunend systeem voor interpolatie, aggregatie en desaggregatie in ruimte en tijd, WOt-paper 26

Koffijberg, K. & C.J. Smit (2013). Broedsucces van kenmerkende kustbroedvogels in de Waddenzee in mineur, WOt-paper 25

Smit, M.J. & C.M. van der Heide (2013). Bijdragen van private partijen aan duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten,  WOt-paper 24

Cate, B. ten, G.H.P. Dirkx, P.J.W. Hinssen, C.S.A. van Koppen & J. Vader (2013). Burgerinitiatieven zijn beter voor de natuur. Of niet?, WOt-paper 23

Woltjer, G.B. (2013). Modellering van vleesconsumptie en productie in een algemeen evenwichtsmodel, WOt-paper 22

Woltjer, G.B. (2013). Modellering van verandering van grondgebruik en bosbouw in een algemeen evenwichtsmodel, WOt-paper 21