WOt-papers 2015

Buijs, A.E., R.I. van Dam, T.J.M. Mattijssen & B.H.M. Elands (2015). Betekenis van groene burgerinitiatieven voor het natuurbeleid in Nederland, WOt-paper 44

Kuindersma, W., F.G. Boonstra & D.A. Kamphorst (2015). Natuur in provinciale coalitieakkoorden, WOt-paper 43

Overbeek, M.M.M., J.C. Dagevos en R. van Noortwijk (2015). In beweging. Intermediaire organisaties, private initiatieven en nieuwe kansen voor natuur en landschap, WOt-paper 42

Kamphorst, D.A., I.M. Bouwma & T. Selnes (2015). Societal involvement in Natura 2000 areas. Experiences in Denmark, England and Germany, WOt-paper 41

Kamphorst, D.A., I.M. Bouwma & T. Selnes (2015) Gesellschaftliche Beteiligung in Natura 2000-Gebieten. Erfahrungen in Dänemark, England und Deutschland, WOt-paper 41

Goossen, C.M. (2015). Monitoringsmethoden voor aantal bezoeken aan natuurgebieden met elkaar vergeleken, WOt-paper 40

Houweling, H., G.A.K. van Voorn, A. van der Giessen & J. Wiertz (2015). Kwaliteit van modellen voor wettelijke onderzoekstaken, WOt-paper 38

Houweling, H., G.A.K. van Voorn, A. van der Giessen & J. Wiertz (2015). Quality of models for policy support, WOt-paper 38