WOt-papers 2016

Pleijte, M., R. During, R. Michels (2016). Nationale parken in transitie. Governance-implicaties van een veranderend beleidskader, WOt-paper 47

Kamphorst, D.A. & I. Coninx (2016). Neo-liberal transitions in nature policies in the Netherlands, WOt-paper 46

Bouwma, I.M., J.L.M. Donders, D.A. Kamphorst, J.Y Frissel, R.M.A. Wegman, H.A.M. Meeuwsen & L.M. Jones-Walters (2016). Percepties van betrokkenen op het beheer van Natura 2000-gebieden. Een onderzoek in Frankrijk, Vlaanderen, Engeland en Nederland, WOt-paper 45

Bouwma, I.M., J.L.M. Donders, D.A. Kamphorst, J.Y Frissel, R.M.A. Wegman, H.A.M. Meeuwsen & L.M. Jones-Walters (2016). Perceptions des intervenants de la gestion des sites Natura 2000. Une étude en France, Flandre, Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, WOt-paper 45

Bouwma, I.M., J.L.M. Donders, D.A. Kamphorst, J.Y Frissel, R.M.A. Wegman, H.A.M. Meeuwsen & L.M. Jones-Walters (2016). Stakeholder perceptions about the management of Natura 2000 sites. A survey in France, Flanders, England and the Netherlands, WOt-paper 45

Pouwels, R., W.G.M. van der Bilt, A. van Hinsberg, B. de Knegt, R. Reijnen, J. Verboom & L.M. Jones-Walters (2016).  Assessing biodiversity change in scenario studies. Introducing a decision support tool for analysing the impact of nature policy, WOt-paper 39