WOt-papers 2018

Wit de, E., I. Bouwma, D. Kamphorst, W. Kuindersma, D. van Doren en S. van Broekhoven (2018). Analyse van provinciale natuurbeleidsstrategieën; Realiseren van het natuurnetwerk en vergroten van maatschappelijke betrokkenheid bij natuur. WOt-paper 49

Kamphorst, D.A. & T.J.M. Mattijssen (2018). Vermaatschappelijking van natuur in onderzoek. Overzicht van de kennisontwikkeling bij Wageningen Universiteit en research, 2014-2018. WOt-paper 48