WOt-rapporten 2009

Schmidt, A.M. & L.A.E. Vullings (2009). Advies over de kwaliteitsborging van de Monitor Agenda Vitaal Platteland, WOt-rapport 104

Smits, M.J.W., M.J. Bogaardt & T. Selnes (2009). Natuurbeheer in internationaal perspectief; blik op Nederland, Denemarken en Engeland, WOt-rapport 103

Hazeu, G.W., J. Oldengarm, J. Clement, H. Kramer, M.E. Sanders, A.M. Schmidt & I. Woltjer (2009). Verfijning van de Basiskaart Natuur; segmentatie van luchtfoto’s en het gebruik van het Actueel Hoogtebestand Nederland in duingebieden, WOt-rapport 102

Adriaanse, P.I. & W.H.J. Beltman (2009). Transient water flow in the TOXSWA model (FOCUS versions): concepts and mathematical description, WOt-rapport 101

Vries, S. de (2009). Beleving & recreatief gebruik van natuur en landschap; naar een robuuste en breed gedragen set van indicatoren voor de maatschappelijke waardering van natuur en landschap, WOt-rapport 100

Luttik, J., B. Breman, F. van den Bosch & J. Vreke (2009). Landschap als blinde vlek; een verkenning naar de relatie tussen ruimtelijke factoren en het vestigingsgedrag van buitenlandse bedrijven, WOt-rapport 99

Pouwels, R., M.J.S.M. Reijnen, M.F. Wallis de Vries, A. van Kleunen, H. Kuipers & J.G.M. van der Greft (2009). Water-, milieu- en ruimtecondities fauna: implementatie in LARCH, WOt-rapport 98

Meesters, H.W.G., R. ter Hofstede, I. De Mesel, J.A. Craeymeersch, C. Deerenberg, P.J.H. Reijnders, S.M.J.M. Brasseur & F. Fey (2009). De toestand van de zoute natuur in Nederland. Vissen, benthos en zeezoogdieren, WOt-rapport 97

Jongeneel, R., H. Leneman (redactie), J. Bremmer, V.G.M. Linderhof, R. Michels, N.B.P. Polman & A.B. Smit (2009). Economische en sociale gevolgen van milieu- en natuurwetgeving; Ontwikkeling evaluatiekader en checklist, WOt-rapport 96

Breman, B.C., J. Luttik & J. Vreke (2009). De aantrekkingskracht van het Nederlandse landschap. Een verkenning naar de relatie tussen ruimtelijke factoren en inkomend toerisme, WOt-rapport 95

Gaast, J.W.J. van der, H.Th. Massop & H.R.J. Vroon (2009). Actuele grondwaterstandsituatie in natuurgebieden. Een pilotstudie, WOt-rapport 94

Pleijte, M., J. Vreke, F.J.P. van den Bosch, A.L. Gerritsen, R.P. Kranendonk & P.H. Kersten (2009). Verdrogingsbestrijding in het tijdperk van het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Tussen government en governance, WOt-rapport 93

Meesters, H.W.G., A.G. Brinkman, W.E. van Duin, H.J. Lindeboom & S. van Breukelen (2009). Graadmeterstelsel Biodiversiteit zoute wateren. I. Beleidskaders en indicatoren, WOt-rapport 92

Vries, S. de, J. Maas & H. Kramer (2009). Effecten van nabije natuur op gezondheid en welzijn; mogelijke mechanismen achter de relatie tussen groen in de woonomgeving en gezondheid, WOt-rapport 91

Velthof, G.L., C. van Bruggen, C.M. Groenestein, B.J. de Haan, M.W. Hoogeveen & J.F.M. Huijsmans (2009). Methodiek voor berekening van ammoniakemissie uit de landbouw in Nederland, WOt-rapport 70