WOt-rapporten 2021

2021

Houtkamp, J.M., A.M. Schmidt en P.J.F.M. Verweij (2021). Reflectie PBL-rekeninstrumentarium voor natuur. WOt-rapport 135

Brouwer, F., Maas, G., Teuling, K., Harkema, T. en Verzandvoort, S. (2021). Bodemkaart en Geomorfologische Kaart van Nederland: actualisatie 2020-2021 en toepassing; Deelgebieden Gelderse Vallei-Zuid en -West en Veluwe-Zuid. WOt-rapport 134

Kuindersma, W., D.A. Kamphorst, F.H. Kistenkas (2021). De gevolgen van de stikstofaanpak voor het natuurbeleid. Een voorlopige analyse van de gevolgen voor de decentralisatie naar provincies en de gebiedsgerichte uitvoering. WOt-rapport 133

Haas, W. de, J.L.M. Donders (2021). Vertrouwen in natuurbeleid? Naar een typologie van verzet. WOt-rapport 132

Gerritsen, P., D.J.J. Walvoort, M. Knotters (2021). Kartering grondwaterspiegeldiepte in laag Friesland; Actualisatie van een deel van het grondwaterspiegeldieptemodel van de Basisregistratie Ondergrond (BRO). WOt-rapport 131