WOt-rapporten

WOt-specials

2022

Harkema T., K. Teuling, S. Verzandvoort (2022), Storymap Bodemkaart en Geomorfologische Kaart van Nederland; Hoe worden ze actueel gehouden en wat kun je ermee? WOt-special 9

Aar M.C.A. van, A.H. Heidema, R. Pouwels, B.C. Breman, V. Mensing & E.D. Teenstra (red) (2022). Storymaps Natuurverkenning 2050. WOt-special 8

During, R., J. Donders, J. Frissel & R. van Dam (2022). Responsief én adaptief natuurbeleid. Op zoek naar veerkracht in de menselijke natuur. WOt-special 7

During, R., R. van Dam, J. Donders & J. Frissel (2022). Veerkracht in de relatie mens-natuur. WOt-special 6

Cormont, A., M. van Eupen, W.A. Ozinga & P. Schippers (2022). Gradiënten op de kaart. Heterogeniteit helpt de natuur bij klimaatverandering. WOt-special 5

Cormont, A., P.J.F.M. Verweij, J.M. Houtkamp, A.L. Gerritsen, N.B.P. Polman, X. Hu & L.L. de Rooij (2022). Veerkrachtige overgangszones van Natura 2000-gebieden. WOt-special 4