WOt-rapporten

WOT-specials

2023

Dirkx, J. (2023). Hoe natuur en landbouw twee gescheiden werelden werden. WOt-special 14

Kamphorst D.A., C.M. Walther, M. Pleijte, I.E. Salverda, J.Y. Frissel en E. de Wit (2022). Provinciale beleidsstrategieën buiten het Natuurnetwerk voor het bevorderen van biodiversiteit. WOt-special 13

W. Ganzevoort & T. Mattijssen (2022). De kracht van citizen science: het cruciale belang van vrijwilligers voor onze kennis over de natuur. WOt-special 12

Gerritsen, A.L. & H.J. Agricola (2022). Agrarische ontwikkelpaden en natuur: aanknopingspunten voor gebiedsgerichte aanpakken. WOt-special 11