WOt-technical reports 2016

Pleijte, M., R. During & R. Michels (2016). Nationale parken in transitie; governance-implicaties van een veranderend beleidskader, WOt-technical report 87

Wösten, J.H.M., F. de Vries & J.G. Wesseling (2016). BOFEK2012 versie 2; Status A, WOt-technical report 86

Mattijssen, T.J.M. (2016). Ideaaltypen en analysekader van groene burgerinitiatieven; Bijlage bij het rapport ‘De betekenis van groene burgerinitiatieven: analyse van kenmerken en effecten van 264 initiatieven in Nederland’, WOt-technical report 85

Horst, M.M.S. ter, W.H.J. Beltman & F. van den Berg (2016). The TOXSWA model version 3.3 for pesticide behaviour in small surface waters; Description of processes, WOt-technical report 84

Smits, M.J.W. en E.J. Bos (2016). Het stimuleren van ondernemen met natuur: handelingsopties voor de overheid, WOt-technical report 83

Pleijte, M., R. Beunen & R. During (2016). Rijksprojecten: hét natuurinclusieve werken? Een analyse van relaties tussen rijksprojecten en de Rijksnatuurvisie, WOt-technical report 82

Kuiters, A.T., G.A. de Groot, D.R. Lammertsma, H.A.H. Jansman & J. Bovenschen (2016). Genetische monitoring van de Nederlandse otterpopulatie; Ontwikkeling van populatieomvang en genetische status 2015/ 2016, WOt-technical report 81

Vries, S. de & I.G. Staritsky (2016). AVANAR 2.0 nader beschreven en toegelicht; Achtergronddocumentatie voor Status A, WOt-technical report 80

Sanders, M.E. G.W.W Wamelink, R.M.A. Wegman & J. Clement (2016). Voortgang realisatie nationaal natuurbeleid; Technische achtergronden van een aantal indicatoren uit de digitale Balans van de Leefomgeving 2016, WOt-technical report 79

Koffijberg K., J.S.M. Cremer, P. de Boer, J. Postma & K. Oosterbeek & J.S.M. Cremer (2016). Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2014, WOt-technical report 78

Beltman, W.H.J., C. Vink & A. Poot (2016). Calculation of exposure concentrations for NL standard scenarios by the TOXSWA model; Use of FOCUS_TOXSWA 4.4.3 software for plant protection products and their metabolites in Dutch risk assessment for aquatic ecosystems, WOt-technical report 77

Commissie Deskundigen Meststoffenwet (2016). Advies `Mestverwerkingspercentages 2017‘, WOt-technical report 76

Knegt, B. de, et al. (2016). Kansenkaarten voor duurzaam benutten van Natuurlijk Kapitaal, WOt-technical report 75

Hennekens, S.M., M. Boss & A.M. Schmidt (2016). Landelijke Vegetatie Databank; Technische documentatie, Status A, WOt-technical report 74

Dam, R.I. van, T.J.M. Mattijssen, J. Vader, A.E. Buijs & J.L.M. Donders (2016). De betekenis van groene zelf-governance. Analyse van verschillende vormen van dynamiek in de praktijk, WOt-technical report 73

Kramer, H., J. Clement (2016). Basiskaart Natuur 2009. Een landsdekkend basisbestand voor de terrestrische natuur in Nederland, WOt-technical report 72

Commissie Deskundigen Meststoffenwet (2016). Protocol beoordeling stoffen Meststoffenwet. Versie 3.2, WOt-technical report 71

Ehlert, P.A.I., H.J. van Wijnen, J. Struijs, T.A. van Dijk, L. van Schöll, L.R.M. de Poorter (2016). Risicobeoordeling van contaminanten in afval- en reststoffen bestemd voor gebruik als covergistingsmateriaal, WOt-technical report 70

Ehlert, P.A.I., T.A. van Dijk & O. Oenema (2016). Opname van struviet als categorie in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. Advies, WOt-technical report 69

Duin van W.E., H. Jongerius, A. Nicolai, J.J. Jongsma, A. Hendriks & C. Sonneveld (2016). Friese en Groninger kwelderwerken: Monitoring en beheer 1960-2014, WOt-technical report 68

Ingram, V.J., L.O. Judge, M. Luskova, S. van Berkum & J. van den Berg (2016). Upscaling sustainability initiatives in international commodity chains; Examples from cocoa, coffee and soy value chains in the Netherlands, WOt-technical report 67

Os, J. van, J. H.S.D. Naeff & L.J.J. Jeurissen (2016).Geografisch informatiesysteem voor de emissieregistratie van landbouwbedrijven; GIABplus-bestand 2013 – Status A, WOt-technical report 66

Broekmeyer, M.E.A. & M.E. Sanders (2016). Natuurwetgeving en het omgevingsrecht. Achtergrond-document bij Balans van de Leefomgeving, 2014, WOt-technical report 65

Pouwels, P. , M. van Eupen, M.H.C. van Adrichem, B. de Knegt & J.G.M. van der Greft (2016). MetaNatuurplanner v2.0. Status A, WOt-technical report 64

Smits, M.J.W., C.M. van der Heide, H. Dagevos, T. Selnes & C.M. Goossen (2016). Natuurinclusief ondernemen: van koplopers naar mainstreaming?, WOt-technical report 63

Kuiters, A.T., G.A. de Groot, D.R. Lammertsma, H.A.H. Jansman & J. Bovenschen (2016). Genetische monitoring van de Nederlandse otterpopulatie; Ontwikkeling van populatieomvang en genetische status 2014/2015, WOt-technical report 62

Berg, F. van den, A. Tiktak, J.J.T.I. Boesten & A.M.A. van der Linden (2016). PEARL model for pesticide behaviour and emissions in soil-plant systems; Description of processes, WOt-technical report 61

Vonk, J., A. Bannink, C. van Bruggen, C.M. Groenestein, J.F.M. Huijsmans, J.W.H. van der Kolk, H.H. Luesink, S.V. Oude Voshaar, S.M. van der Sluis & G.L. Velthof (2016). Methodology for estimating emissions from agriculture in the Netherlands. Calculations of CH4, NH3, N2O, NOx, PM10, PM2.5 and CO2 with the National Emission Model for Agriculture (NEMA), WOt-technical report 53

Boonstra, F.G. & A.L. Gerritsen (2016). Systeemverantwoordelijkheid in het natuurbeleid; Input voor agendavorming van de Balans van de Leefomgeving 2014, WOt-technical report 47