WOt-technical reports 2017

Koffijberg K., J.S.M. Cremer, P. de Boer, J. Nienhuis, H. Schekkerman, J. Postma & K. Oosterbeek (2017). Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee. Resultaten 2015-2016 en trends in broedsucces in 2005-2016. WOt-technical report 112

Commissie Deskundigen Meststoffenwet (2017). Advies Mestverwerkingspercentages 2018. WOt-technical report 111

Pouwels, R., G.W.W. Wamelink, M.H.C. van Adrichem, R. Jochem, R.M.A. Wegman en B. de Knegt. (2017). MNP v4.0 Status A; toepassing voor Evaluatie Natuurpact. WOt-technical report 110

Overbeek, M.M.M., E. Smeets & D. Verhoog (2017). Biobased materialen, circulaire economie en natuurlijk kapitaal. WOt-technical report 109

Vries, S. de, W. Nieuwenhuizen & J.M.J. Farjon (2017) HappyHier: hoe gelukkig is men waar?; Gegevensverzameling en bepaling van de invloed van het type grondgebruik -  deel I. WOt-technical report 108

Melman, Th.C.P., M.H.C. van Adrichem, M. Broekmeyer, J. Clement, R. Jochem, H.A.M. Meeuwsen, F.G.W.A. Ottburg, A.G.M. Schotman & T. Visser (2017). Bijdrage natuurcombinaties aan landelijke natuurdoelstelling buiten NNN; Verkenning van een methodiek, gebaseerd op ecologische modellen. WOt-technical report 107

Hennekens, S.M., W.A. Ozinga & J.H.J. Schaminée (2017). BioScore 3 – Plants. Background and pre-processing of distribution data. WOt-technical report 106

Glorius, S.T., A. Meijboom, J.T. van der Wal & J.S.M. Cremer (2017). Ontwikkeling van enkele mosselbanken in de Nederlandse Wadedenzee, situatie 2016, WOt-technical report 105

Cremer, J.S.M., S.M.J.M. Brasseur., A. Meijboom, J. Schop & J.P. Verdaat (2017). Monitoring van gewone en grijze zeehonden in de Nederlandse Waddenzee 2002-2017, WOt-technical report 104

Buijs, A.E., B.H.M. Elands & C.S.A. van Koppen (2017) Vijfentwintig jaar burgerbetrokkenheid in het natuurbeleid. Analyse van beleidsdiscoursen en publiek draagvlak, WOt-technical report 103

Boer, T.A. de & F.L. Langers (2017). Maatschappelijk draagvlak voor natuurbeleid en betrokkenheid bij natuur in 2017, WOt-technical report 102

Daamen, W.P., A.P.P.M. Clerkx & M.J. Schelhaas (2017). Veldinstructie Zevende Nederlandse Bosinventarisatie (2017-2021), WOt-technical report 101

Adriaanse, P.I. & W.H.J Beltman (2017) Comparison of pesticide concentrations at drinking water abstraction points in The Netherlands simulated by DROPLET version 1.2 and 1.3.2 model suites., WOt-technical report 100

Kuiters, A.T., G.A. de Groot, D.R. Lammertsma, H.A.H. Jansman & J. Bovenschen (2017). Genetische monitoring van de Nederlandse otterpopulatie; Ontwikkeling van populatieomvang en genetische status 2016/2017, WOt-technical report 99

Bruggen, C. van, A. Bannink, C.M. Groenestein, J.F.M. Huijsmans, H.H. Luesink, S.V. Oude Voshaar, S.M. van der Sluis, G.L. Velthof & J. Vonk (2017). Emissies naar lucht uit de landbouw in 2015. Berekeningen met het model NEMA, WOT-technical report 98

Verburg, R.W., W.H.G.J. Hennen, L.F. Puister, R. Michels & K. van Duijvendijk (2017). Estimating costs of nature management in the European Union; Exploration modelling for PBL’s Nature Outlook, WOt-technical report 97

IJsseldijk, L.L., M.J.L. Kik, L. Solé & A. Gröne (2017). Postmortaal onderzoek van bruinvissen (Phocoena phocoena) uit Nederlandse wateren, 2016, WOt-technical report 96

Arets, E.J.M.M., J.W.H van der Kolk, G.M. Hengeveld, J.P. Lesschen, H. Kramer, P.J. Kuikman & M.J. Schelhaas (2017). Greenhouse gas reporting for the LULUCF sector in the Netherlands. Methodological background, update 2017, WOt-technical report 95

Henkens, R.J.H.G., M.M.P. van Oorschot en J. Ganzevles (2017). Bijdrage van Green Deals aan de beleidsdoelen voor natuur en biodiversiteit, WOt-technical report 94

Schuiling, C., A. M. Schmidt, I.J. La Rivière & R.A. Smidt (2017). Beschermde gebiedenregister; Technische documentatie, Status A., WOt-technical report 93

Haas, W. de, R.J. Fontein & M. Pleijte (2017). Is eenvoudig beter?; twee essays over natuur- en landschap in het nieuwe omgevingsbeleid. WOt-technical report 92

Os van, J., M.G.T.M. Bartholomeus, L.J.J. Jeurissen & C.G. van Reenen (2017). Rekenregels rundvee voor de landbouwtelling. Verantwoording van het gebruik van I&R gegevens voor de landbouwtelling, WOt-technical report 91

Bruggen, C. van, A. Bannink, C.M. Groenestein, J.F.M. Huijsmans, H.H. Luesink, S.V. Oude Voshaar, S.M. van der Sluis, G.L. Velthof & J. Vonk (2017). Emissies naar lucht uit de landbouw in 2014. Berekeningen met het model NEMA, WOt-technical report 90

Arets, E.J.M.M., J.W.H van der Kolk, G.M. Hengeveld, J.P. Lesschen, H. Kramer, P.J. Kuikman & M.J. Schelhaas (2017). Greenhouse gas reporting for the LULUCF sector in the Netherlands. Methodological background, update 2016, WOt-technical report 89

Mol-Dijkstra, J.P.& G.J Reinds (2017). Technical documentation of the soil model VSD+; Status A, WOt-technical report 88