WOt-technical reports 2019

2019

Walvoort, D.J.J., M. Knotters, F.M. van Egmond (2019). Interpolatie, aggregatie en desaggregatie van ruimtelijke bodemgegevens in de Basisregistratie Ondergrond. WOt-technical report 167

Pedroli, B, During, R. (2019). De paradox van een maakbare natuur – ingebakken en omstreden; Betekenis culturele identiteit voor draagvlak natuurbeleid en –beheer. WOt-technical report 166

Glorius, S.T., A. Meijboom, J. Schop & J.T. van der Wal (2019). Ontwikkeling van enkele droogvallende mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee; situatie 2018. WOt-technical report 165

Berg, F. van den, A. Tiktak, D. van Kraalingen & J.J.T.I. Boesten (2019). User manual for FOCUSPEARL version 5.5.5. WOt-technical report 164

Haas, W. de, J.L.M. Donders, T.J.M. Mattijssen, (2019). Natuur in conflict; Botsende waarden, waarheden en belangen in het natuurbeheer. WOt-technical report 163

Buijs, A.E., F.G. Boonstra (2020). Natuurbeleid betwist; Visies op legitimiteit en natuurbeleid. WOt-technical report 162. Natuurbeleid betwist. Visies op legitimiteit en natuurbeleid – Pag 1-28

Westerink, J., T.A. de Boer, M. Pleijte & R.A.M. Schrijver (2019). Kan een goede boer natuurinclusief zijn?; De rol van culturele normen in een beweging richting natuurinclusieve landbouw. WOt-technical report 161

Jong, A. de, A. Poot & P.I. Adriaanse (2019). Impact analysis for the purpose of the introduction of DROPLET version 1.3.2. WOt-technical report 160

Visser, T., H.A.M Meeuwsen & Th.C.P. Melman (2019). MNP-(Model for Nature Policy) Agrarisch; Uitwerking voor scenario’s uit de Natuurverkenning 2020. WOt-technical report 159

Sanders, M.E. & H.A.M. Meeuwsen (2019). Basisbestand Natuur en Landschap. WOt-technical report 158

Kuiters, A.T., G.A. de Groot, D.R. Lammertsma, H.A.H. Jansman, J. Bovenschen, M.C. Boerwinkel & M. Laar (2019). Genetische monitoring van de Nederlandse otterpopulatie; Ontwikkeling van populatieomvang en genetische status 2018/2019. WOt-technical report 157

Sanders, M.E., R.J.H.G. Henkens & D.M.E. Slijkerman (2019). Convention on Biological Diversity; Sixth National Report of the Kingdom of the Netherlands. WOt-technical report 156

Brouwer, F. & D.J.J. Walvoort (2019). Basisregistratie Ondergrond (BRO) - Actualisatie bodemkaart; Herkartering van de veengebieden in Eemland. WOt-techncial report 155

Os, J. van, L.J.J. Jeurissen en H.H. Ellen (2019). Rekenregels pluimvee voor de Landbouwtelling; Verantwoording van het gebruik van het Identificatie- & Registratiesysteem. WOt-technical report 154

Berg, F. van den, H. Baveco & E.L. Wipfler (2019). User manual for SAFE (Select Application date For Evaluation) to support the use of the GEM scenarios for cultivations in glasshouses; Version 1.1. WOt-technical report 153

Bikker, P., L.B. Šebek, C. van Bruggen & O. Oenema (2019). Stikstof- en fosfaatexcretie van gangbaar en biologisch gehouden landbouwhuisdieren. Herziening excretieforfaits Meststoffenwet 2019. WOt-technical report 152

Daamen, W.P., A.P.P.M. Clerkx & M.J. Schelhaas (2019). Veldinstructie Zevende Nederlandse Bosinventarisatie (2017-2021); Versie 2.0. WOt-technical report 151

IJsseldijk, L.L., M.J.L. Kik, & A. Gröne (2019). Postmortaal onderzoek van bruinvissen (Phocoena phocoena) uit Nederlandse wateren, 2018. Biologische gegevens, gezondheidsstatus en doodsoorzaken. WOt-technical report 150

Bakker, G., M. Heinen, H.P.A. Gooren, W.J.M. de Groot, F.B.T. Assinck & E.W.J. Hummelink (2019). Hydrofysische gegevens van de bodem in de Basisregistratie Ondergrond (BRO) en het Bodemkundig Informatie Systeem (BIS); Update 2018. WOt-technical report 149

Lagerwerf, L.A., A. Bannink, C. van Bruggen, C.M. Groenestein, J.F.M. Huijsmans, J.W.H. van der Kolk, H.H. Luesink, S.M. van der Sluis, G.L. Velthof & J. Vonk (2019). Methodology for estimating emissions from agriculture in the Netherlands. Calculations of CH4, NH3, N2O, NOx, NMVOC, PM10, PM2.5 and CO2 with the National Emission Model for Agriculture (NEMA) – update 2019. WOt-technical report 148

Bruggen, C. van, A. Bannink, C.M. Groenestein, J.F.M. Huijsmans, L.A. Lagerwerf, H.H. Luesink, S.M. van der Sluis, G.L. Velthof & J. Vonk (2019). Emissies naar lucht uit de landbouw in 2017. Berekeningen met het model NEMA. WOt-technical report 147

Arets, E.J.M.M., J.W.H van der Kolk, G.M. Hengeveld, J.P. Lesschen, H. Kramer, P.J. Kuikman & M.J. Schelhaas (2019). Greenhouse gas reporting of the LULUCF sector in the Netherlands. Methodological background, update 2019. WOt-technical report 146