WOt-werkdocumenten 2012

Verburg, R.W., E.J.G.M. Westerhof, M.J. Bogaardt & T. Selnes (2012). Verkennen en toepassen van besluitvormingsmodellen in de uitvoering van natuurbeleid, WOt-werkdocument 319

Schouten, A.D., H. Leneman, R. Michels & R.W. Verburg (2012). Instrumentarium kosten natuurbeleid. Status A, WOt-werkdocument 318

Troost, K., M. Tangelder, D. van den Ende & T.J.W. Ysebaert (2012). From past to present: biodiversity in a changing delta, WOt-werkdocument 317

Boone, J.A., M.A. Dolman, G.D. Jukema, H.R.J. van Kernebeek & A. van der Knijff (2012). Duurzame landbouw verantwoord. Methodologie voor het kwantitatief meten van de duurzaamheid van de Nederlandse landbouw, WOt-werkdocument 316

Rudrum, D., J. Verboom, G. Kruseman, H. leneman, R. Pouwels, A. van Teeffelen & J. Clement (2012). Kosteneffectiviteit van de natuurgebieden op het land. Eerste verkenning met ruimtelijke optimalisatie biodiversiteit, WOt-werkdocument 315

Pouwels, P. C. van Swaay, R. Foppen & H. Kuipers (2012). Prioritaire gebieden binnen de Ecologische Hoofdstructuur voor behoud doelsoorten vlinders en vogels, WOt-werkdocument 314

Broekmeyer, M.E.A., M.E. Sanders & H.P.J. Huiskes (2012). Programmatische Aanpak Stikstof. Doelstelling, maatregelen en mogelijke effectiviteit, WOt-werkdocument 312

Wamelink, G.W.W., M.H.C. van Adrichem & P.W. Goedhart (2012). Validatie van MOVE4, WOt-werkdocument 311

Bouwma, I.M., W.A. Ozinga, T. v.d. Sluis, A. Griffioen, M.P. v.d. Veen & B. de Knegt (2012). Dutch nature conservation objectives from a European perspective, WOt-werkdocument 310

Verburg, R.W (2012). Methoden om kennis voor integrale beleidsanalysen te combineren, WOt-werkdocument 309

Koeijer de, T., G. Kruseman, P.W. Blokland, M. Hoogeveen & H. Luesink (2012). MAMBO: visie en strategisch plan, 2012-2015, WOt-werkdocument 308

Kruseman, G., H. Luesink, P.W. Blokland, M. Hoogeveen & T. de Koeijer (2012). MAMBO 2.x. Design principles, model, structure and data use, WOt-werkdocument 307

Arnouts, R.C.M., D.A. Kamphorst, B.J.M. Arts & J.P.M. van Tatenhove (2012). Innovatieve governance voor het groene domein. Governance-arrangementen voor vermaatschap-pelijking van het natuurbeleid en verduurzaming van de koffieketen, WOt-werkdocument 306

Reijnen, M.J.S.M., R. Pouwels, J. Clement, M. van Esbroek, A. van Hinsberg, H. Kuipers & M. van Eupen (2012). EHS Doelrealisatiegraadmeter voor de Ecologische Hoofdstructuur. Natuurkwaliteit van landecosysteemtypen op lokale schaal, WOt-werkdocument 305

Boesten, J.J.T.I. & M.M.S. ter Horst (2012). Manual of PEARLNEQ v5, WOt-werkdocument 304

Donders, J.L.M. & C.M. Goossen (2012). Recreatie in groen blauwe gebieden. Analyse data Continu Vrijetijdsonderzoek: bezoek, leeftijd, stedelijkheidsgraad en activiteiten van recreanten, WOt-werkdocument 303

Bruggen van, C., C.M. Groenestein, B.J. de Haan, M.W. Hoogeveen, J.F.M. Huijsmans, S.M. van der Sluis & G.L. Velthof (2012). Ammonia emissions from animal manure and inorganic fertilisers in 2009. Calculated with the Dutch National Emissions Model for Ammonia (NEMA), WOt-werkdocument 302

Broekmeyer, M.E.A., H.P.J. Huiskens, S.M. Hennekens, A. de Jong, M.H. Storm & B. Vanmeulebrouk (2012). Gebruikers-handleiding Audittrail Natura 2000, WOt-werkdocument 301.

Beukers, R. & B. Harms (2012). Meerwaarde van certificeringsschema’s in visserij en aquacultuur om bij te dragen aan het behoud van biodiversiteit, WOt-werkdocument 300

Meulenkamp, W.J.H. & T.J.A. Gies (2012). Effect maatregelen reconstructie zandgebieden; pilotgemeente Gemert-Bakel, WOt-werkdocument 299

Luesink, H.H., A. Schouten, P.W. Blokland & M.W. Hoogeveen (2012). Ruimtelijke verdeling ammoniakemissies van beweiden en van aanwenden van mest uit de landbouw, WOt-werkdocument 298

Doorn, A.M. van & R.A. Smidt (2012). Staltypen nabij Natura 2000-gebieden, WOt-werkdocument 297

Haas, W. de, C.B.E.M. Aalbers, J. Kruit, R.C.M. Arnouts & J. Kempenaar (2012). Parknatuur; over de kijkrichtingen beleefbare natuur en inpasbare natuur, WOt-werkdocument 296

Spijker, J.H., H. Kramer, J.J. de Jong & B.G. Heusinkveld (2012). Verkenning van de rol van (openbaar) groen op wijk- en buurtniveau op het hitte-eilandeffect, WOt-werkdocument 295. 

Bruggen, C. van, C.M. Groenestein, B.J. de Haan, M.W. Hoogeveen, J.F.M. Huijsmans, S.M. van der Sluis & G.L. Velthof (2012). Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest in 2010; berekeningen met het Nationaal Emissiemodel voor Ammoniak (NEMA), WOt-werkdocument 294

WOT Natuur en Milieu (2012). Jaarrapportage 2011. WOT-04-011 – Natuurverkenning, WOt-werkdocument 293

WOT Natuur en Milieu (2012). Jaarrapportage 2011. WOT-04-010 – Balans van de Leefomgeving, WOt-werkdocument 292

WOT Natuur en Milieu (2012). Jaarrapportage 2011. WOT-04-009 – Natuur, Landschap en Platteland, WOt-werkdocument 291

WOT Natuur en Milieu (2012). Jaarrapportage 2011. WOT-04-008 – Agromilieu, WOt-werkdocument 290

WOT Natuur en Milieu (2012). Jaarrapportage 2011. WOT-04-001 – Koepel, WOt-werkdocument 289

Troost, K., D. van de Ende, M. Tangelder & T.J.W. Ysebaert (2012). Biodiversity in a changing Oosterschelde: from past to present, WOt-werkdocument 288

Oenema, J., H.F.M. Aarts, D.W. Bussink, R.H.E.M. Geerts, J.C. van Middelkoop, J. van Middelaar, J.W. Reijs & O. Oenema (2012). Variatie in fosfaatopbrengst van grasland op praktijkbedrijven en mogelijke implicaties voor fosfaatgebruiksnormen, WOt-werkdocument 287

Keizer-Vlek, H.E. & P.F.M. Verdonschot (2012). Bruikbaarheid van SNL-monitoringgegevens voor EC-rapportage voor Natura 2000-gebieden; Tweede fase: aquatische habitattypen, WOt-werkdocument 286

Bilt, W.G.M. van der, B. de Knegt, A. van Hinsberg & J. Clement (2012). Van visie tot kaartbeeld; de kijkrichtingen ruimtelijk uitgewerkt. Achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011, WOt-werkdocument 279

Overbeek, M.M.M., B. Harms & S.W.K. van den Burg (2012). Internationale bedrijven duurzaam aan de slag met natuur en biodiversiteit.; voorstudie bij de Balans van de Leefomgeving 2012, WOt-werkdocument 274