Organisatie

Food Quality and Design

Gepubliceerd op
24 april 2012

De doelstelling van de Leerstoelgroep Productontwerpen en Kwaliteitskunde is om technologische en bedrijfskundige aspecten van kwaliteitsattributen van voedsel te onderzoeken en te onderwijzen, zodanig dat met behulp van kwantitatieve modellen voedselkwaliteit op een geintegreerde manier kan worden geoptimaliseerd door de hele voedselketen heen. Dit alles op verschillende abstractieniveaus gaande van maatschappelijke aspecten tot en met de moleculen waaruit voedsel bestaat.