Organisatie

Leerstoelgroep Plantenecologie en Natuurbeheer

Gepubliceerd op
24 april 2012

De centrale taak van de leerstoelgroep Natuurbeheer en Plantenecologie is het verrichten van ecologisch onderzoek met de bedoeling inzicht te verkrijgen in processen op ecosysteem- en populatieniveau. Dit is nodig voor het optimaliseren van natuurbeheer.