Organisatie

Wageningen Environmental Research

Gepubliceerd op
19 maart 2012

Wageningen Environmental Research is hèt kennisinstituut voor de groene leefomgeving.


Wageningen Environmental Research (voorheen ALTERRA) is hèt kennisinstituut voor de groene leefomgeving. Wageningen Environmental Research maakt deel uit van Wageningen University & Research en levert expertise op het gebied van de groene ruimte en het duurzaam maatschappelijk gebruik ervan: kennis van water, natuur, biodiversiteit, klimaat, landschap, bos, ecologie, milieu, bodem, landschap, land- en ruimtegebruik, geo-informatie, remote sensing, stedelijk groen, recreatie etc.

Wageningen Environmental Research verricht strategisch en toegepast onderzoek ten behoeve van beleid, beheer en ontwerp van de groene ruimte op lokale, regionale, nationale en internationale schaal. Enerzijds gaat het hier om vernieuwend, interdisciplinair en interactief onderzoek van complexe problemen in de sfeer van de groene ruimte, anderzijds leveren we kant en klaar toepasbare kennis en expertise om praktijkproblemen snel en adequaat op te lossen. Om ons onderzoek goed te kunnen uitvoeren beschikken we over zowel een brede vakinhoudelijke expertise als een scala aan faciliteiten zoals laboratoria, databases, profielen van nationale en mondiale bodems  en DNA-technieken. Daarnaast kunnen wij optimaal gebruik maken van de kennis van onze partners binnen Wageningen University & Research.