Arthur Mol vicevoorzitter raad van besuur Wageningen UR

prof.dr. A.P.J. (Arthur) Mol, vicevoorzitter raad van bestuur, rector magnificus Wageningen University

Hoofdfunctie

Prof.dr. Arthur P.J. Mol is sinds 1 juni 2015 rector magnificus van Wageningen University en vicevoorzitter van de raad van bestuur van Wageningen University & Research.

Werkzaamheden bij Wageningen University & Research

De milieukundige/socioloog Mol is sinds 2000 leerstoelhouder Milieubeleid. Van 2009 tot 2014 was hij directeur van de Wageningen School of Social Sciences en tevens lid van het college voor promoties. Zijn belangrijkste onderzoeksthema’s zijn globalisering, sociale theorie en milieuvraagstukken, ecologische modernisering, duurzame productie en consumptie, sturing door informatie en stedelijk milieubeleid. Zijn onderzoek strekt zich uit over verschillende continenten.

Huidige nevenfuncties

Mol is een redactioneel bestuurslid voor acht internationale peer review journals.

 • Editor - Edward Elgar
  Januari 2012 - nu
  New Horizons in Environmental Politics book series
 • Bestuurslid Research committee Environment & Society - International Sociological Association
  Juli 1998 – nu
 • Bestuurslid van de Sustainable Places Research Institute van de Cardiff University Januari 2010 – nu
 • Bestuurslid - Agri Food Capital, North Brabant, Nederland
  Juni 2016 – nu
 • Rectorencollege Nederlandse Universiteiten - VSNU
  Juni 2015 – nu
  Namens WUR
 • Lid Stuurgroep Onderzoek en Onderwijs - VSNU
  Juli 2015 -  nu
  Namens WUR
 • Voorzitter/Lid Steering Committee Versnellingsplan – VSNU
  Juli 2015 – nu
  Namens WUR
 • Lid Supervisory Board - Wetsus
  Juli 2015 – nu
  Namens WUR
 • Lid Scientific Advisory Committee AMS - Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions
  Juli 2015 - nu
  Namens WUR
 • Bestuurslid Euro League of the Life Sciences ELLS
  2015 – nu
  Namens WUR
 • Voorzitter/Lid Begeleidingscommissie PBL - Planbureau voor de Leefomgeving
  Juli 2016 – nu
  Namens WUR
 • Lid Governing Board IHE Delft Institute for Water Education
  Juli 2017 – nu
  Namens WUR
 • Bestuurslid TO2 Federatie
  Augustus 2018 – nu
  Namens WUR
 • Bestuurslid European Bioeconomy University EBU
  2018 – nu
  Namens WUR
 • Bestuurslid OnePlanet Research Centre
  Augustus 2019 – nu
  Namens WUR
 • Bestuurslid EWUU Alliance
  Maart 2020 – nu
  Namens WUR
 • Lid raad van advies - Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 45 Wageningen
  Juli 2020 - nu
  Namens WUR
 • President European Life Science Universities ICA
  Oktober 2020 – nu
  Namens WUR

Voormalige wetenschappelijke, adviserende en professionele activiteiten

Arthur Mol studeerde in Wageningen Milieuhygiëne (1985) en promoveerde in 1995 in de  Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Van 2009 tot 2013 was hij hoogleraar Environmental Policy aan de School of Environment and Natural Resources van Renmin University in China. Hij was eveneens hoogleraar aan de Tsinghua University in Bejing (2013-2015), aan de National University of Malaysia (2014-2015) en aan de Chiba University in Tokio in Japan (2009-2014).

Van 2013-2015 was Arthur Mol lid van het China comité van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en van 2010 tot 2017 was hij lid van de Scientific Advisory Board of the Global Governance and Democratic Government program bij de Catholic University of Leuven Centre for Global Governance Studies in België.

Tot 2017 was hij lid van de High Level Panel of Experts (HLPE) van de UN Commissie voor World Food Security (CFS).

Daarnaast was hij van 2009 tot 2013 lid van de stuurgroep Sustainable Development Knowledge Partnership van de UN Commissie voor Sustainable Development in New York.

Van 2013 tot 2015 tenslotte was Arthur Mol de vertegenwoordiger van Wageningen University & Research bij de Netherlands Deans of Social Sciences en van 2014 tot 2015 bestuurslid van het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS).

Publicaties

Arthur Mol is (mede-)auteur van 24 boeken en van 14 themanummers van internationale wetenschappelijke tijdschriften, van 187 wetenschappelijke gerefereerde artikelen en 90 wetenschappelijke hoofdstukken in boeken.

Hij heeft een H-index van 21 bij Web of Science, 24 bij Scopus en 43 bij Google Scholar. Hij heeft 48 PhD’s begeleid en er zijn momenteel 22 in voorbereiding.

De Wageningen University & Research Library heeft een overzicht van alle stukken die prof. Mol tijdens zijn loopbaan bij Wageningen University & Research heeft gepubliceerd:

Eerbewijzen / Prijzen

 • Geselecteerd als een van de 200 vooraanstaande Nederlandse wetenschappers in de “Cream of Science” list, van de KNAW, 2005
 • Frederik H. Buttel Award, International Sociological Association, 2010
 • Award for distinguished scholarship of the American Sociological Association, Environment and Technology section, 2010
 • Vinus Zacheriasse Award voor de beste Social Science publicatie in 2010 voor: L. Zhong and A.P.J. Mol, (2010), Water price reforms in China: Policy-making and Implementation, Water Resources Management 24, pp.377-396