Bestuur

Wageningen University & Research (WUR) wordt gevormd door Wageningen University en 9 onderzoeksinstituten van Wageningen Research.

Raad van bestuur

De colleges van bestuur van Wageningen University en stichting Wageningen Research vormen de raad van bestuur van Wageningen University & Research.

Raad van toezicht

De raad van toezicht van Wageningen University en de raad van toezicht van stichting Wageningen Research houden toezicht op het bestuur, het beleid en de algemene gang van zaken van Wageningen University & Research. Ook adviseren zij de raad van bestuur. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de minister van OCW en de minister van LNV.

Leden van de raad van toezicht

  • Ir. J.R.V.A. (Jeroen) Dijsselbloem (voorzitter)
  • Prof.dr. E. (Elbert) Dijkgraaf
  • Ing. B.C. (Bert) Jansen
  • Drs. T. (Tjarda) Klimp
  • Ir. M.A. (MariĆ«nne) Verhoef
  • Dr. K. (Kirsten) Schuijt

Directies kenniseenheden

Wageningen Univeristy & Research kent 5 kenniseenheden. Iedere kenniseenheid bestaat uit een departement van de universiteit en een of meer gespecialiseerde researchinstituten.

Directies van overige onderdelen