De overgang van een afvaleconomie naar een circulaire economie is ons doel. Maar hoe gaan we dit voor elkaar krijgen? In 2020 is een nieuwe visie op grondstoffen en afvalbeheer gelanceerd, de ‘visie op circulariteit’.

We willen onze hoeveelheid afval minimaal halveren; door bepaalde producten niet meer te gebruiken en door slimmer om te gaan met andere producten. Bijvoorbeeld door producten langer te gebruiken en te hergebruiken binnen WUR of ergens anders. Zo kunnen we niet alleen onze hoeveelheid grondstoffen verminderen, maar ook de hoeveelheid afval.

Strategieën om circulariteit te bereiken zijn onder meer:

  • Langer gebruik en hergebruik van bestaande producten.
  • De kringloop sluiten voor nieuw in te kopen producten; wat betekent dat de hoeveelheid materiaal die in het product wordt verwerkt, gelijk moet zijn aan de hoeveelheid materiaal dat kan worden teruggewonnen voor nieuwe toepassingen.
  • Ontdek andere circulaire mogelijkheden, zoals toiletpapier maken van koffiekopjes.
309-002 WUR Up to images6.jpg

Naast het meer circulair maken van producten, recyclen we ook ons ​​afval. WUR kent drie hoofdstromen afval: bedrijfsafval, papier en gevaarlijk afval. In 2020 had 98% van het afval een verwerkingsmethode die kan worden aangemerkt als ‘nuttige terugwinning’, wat neerkomt op 59% recycling, 33% energieterugwinning en 6% overige terugwinning (lees meer hierover in ons Duurzaamheidsverslag).

Hoe houden we grip op ons afval en bereiken we onze ambitie? We monitoren ons afval en gaan ook het gebruik van materialen en hulpbronnen monitoren. Door controle te krijgen op de middelen die via inkoop de organisatie binnenstromen, kan de uitstroom van middelen (afval) verduurzaamd worden door hergebruik, renovatie of recycling. WUR is momenteel op zoek naar een partner voor Material Flow Management, met deze innovatieve aanbesteding zetten we de volgende stap richting circulaire bedrijfsvoering (lees hier meer over dit proces).

Wil je ons helpen ons afval te verminderen? Hier zijn een paar tips!

  • Neem je eigen beker mee, of gebruik een Billie Cup!
  • Genereer zo min mogelijk afval. Als je toch afval hebt, kun je dit in gescheiden bakken weggooien. Dit helpt ons om jouw afval op een waardevolle manier te hergebruiken!