Company Day Future Perspective

Company Day: Future Perspective

Op de inspirerende Company Day, die wordt gehouden op Wageningen Campus, krijgt u een idee over de bijdrage die de meest recente en relevante onderzoeks- en innovatiethema's kunnen leveren aan de innovatieagenda van uw organisatie.

Technologische ontwikkelingen en nieuwe innovaties staan centraal tijdens de Company Day op 27 september 2018. Op deze dag krijgen bedrijfsleiders, innovators en ontwikkelaars de kans om kennis te maken met zes zeer actuele onderwerpen. De dag geeft een inspirerende kijk op nieuwe technologieën en de mogelijke toepassingen en impact daarvan. Deze dag wordt gehouden in het Engels. De zes thema's, Big Data, Blockchain, Climate Smart and Circular Food Production (klimaatslimme en circulaire voedselproductie), CRISPR-Cas, Photosynthesis (fotosynthese) en Precision Agriculture (precisielandbouw), worden allemaal toegelicht.

In dit interactieve programma krijgen starters, het mkb, grotere bedrijven, beleidsmakers en andere stakeholders de gelegenheid om een beeld te krijgen van innovatieve technologie, erover te discussiëren en deze technologie echt te ervaren. U krijgt een unieke kans om uw contacten met de WUR en andere stakeholders op het gebied van innovatie uit te breiden en te onderhouden.

Het programma bestaat uit drie themarondes. Elke ronde begint plenair, en daarna kunt u meedoen aan een of meerdere sessies, zoals discussies, rondleidingen en pitches. Tijdens uw registratie kiest u de themarondes die u wilt volgen. Op de dag zelf bepaalt u aan welke sessie(s) u meedoet.

Programma Company Day*

Tijd Programma
09.00-09.45 Registratie
09.45-10.40 Inspirerende plenaire opening met Rens Buchwaldt, WUR & Rudi Cartuyvels, imec
11.00-12.15 1e ronde themasessies
12.30-13.30 Lunch in Orion
13:50-15:05 2e ronde themasessies
15.30-16.45 3e ronde themasessies
16:45-18.30 Sluiting en netwerkborrel

* Registratie, opening en sluiting vinden plaats in Orion. De themasessies vinden plaats in verschillende gebouwen rond Wageningen Campus. Tussen de sessies door is er tijd om over de Campus te verplaatsen.