Photosynthesis

De opbrengst in de akker- en tuinbouw zal moeten verdubbelen om te zorgen voor wereldwijde voedselzekerheid en voor voldoende grondstoffen voor de bio-economie. Hiervoor is een nieuwe groene revolutie nodig, een revolutie die mogelijk wordt gemaakt door het herontwerpen van de motor die de biologische productie aandrijft: fotosynthese.

Photosynthesis: inleiding

De fotosynthese in de landbouw is niet indrukwekkend in vergelijking met die van diverse wilde plantensoorten: gemiddeld gebruiken gewassen slechts 1 procent van de zonne-energie die ze ontvangen. Uit modelvoorspellingen blijkt echter dat de fotosynthese van gewassen wel vijf keer efficiënter zou kunnen zijn. Door een efficiëntere fotosynthese kan de landbouwproductie drastisch worden verhoogd en kunnen we inderdaad de benodigde verdubbeling van de opbrengst bereiken. Naast voldoende voedsel levert dit voldoende biomassa op om onze fossiele economie te vervangen door een bio-economie, waarmee een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan het wegvangen van overtollige CO2 uit de atmosfeer, in plaats van meer toe te voegen.

Als u kiest voor het thema Photosynthesis, garanderen we dat u inspiratie opdoet over de mogelijkheden van deze nieuwe groene revolutie in een programma boordevol innovatieve demonstraties.

Photosynthesis-sessies

Onze revolutie begint met een inspirerende plenaire presentatie met twee sprekers:

Roberta Croce, hoogleraar Biofysica van fotosynthese en energie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, neemt de aftrap. Zij werkt al lange tijd samen met het fotosyntheseteam van de WUR en ze zal uitleg geven over de beginselen van fotosynthese. Want hoe zat het ook al weer?

Dr. Jeremy Harbinson, Department of Plant Sciences of WUR, will continue with exploring the potential of photosynthesis.  Wat hebben we eraan? Hoe kunnen we fotosynthese optimaliseren en toepassen? Na deze presentatie is er gelegenheid voor vragen.

Let op: Ronde 1, 2 en 3 bestaan uit dezelfde sessies. Tijdens de ronde bezoekt u alle vijf de pitchingsessies/demonstraties over fotosynthesetechnologieën en de mogelijke toepassingen en impact daarvan.

Sessie 1: Sunlight antennas
Dr. Emilie Wientjes, universitair docent Biofysica en fotosynthese (WUR), vertelt over het experimentele fotosyntheseonderzoek. In deze sessie hoort en ziet u hoe en waarom we fotosynthese-activiteit meten in planten met lasers. Ook de invloed van deze kennis op toekomstig onderzoek komt aan de orde.

Sessie 2: LED there be light
Dr. Wim van Ieperen, universitair docent Plantenfysiologie (WUR), legt uit en laat zien wat de invloed is van verschillende kleuren ledlicht op fotosynthese en daarmee op planten. Hieruit blijkt duidelijk hoe belangrijk de bijdrage van fundamenteel onderzoek aan de praktijk is.

Sessie 3: Photosynthetic Super Athletes
In de natuur zijn er planten die een veel efficiëntere fotosynthese hebben dan landbouwgewassen. Dr. Jeremy Harbinson van het Departement Plantenwetenschappen (WUR) vertelt over deze fotosynthetische topsporters en hoe we ons voordeel kunnen doen met de kennis hierover.

Sessie 4: Virtual plants
Tegenwoordig kunnen we plantengroei voorspellen met wiskundige modellen. Kijk mee bij een livedemonstratie door Jochem Evers en Xinyu Yin (Centre for Crop Systems Analysis) over de groei van virtuele planten in 3D.

Sessie 5: The photosynthesis robot
In een groot deel van het fotosyntheseonderzoek gaat het over genen. Om de specifieke genen te vinden die betrokken zijn bij fotosynthese, maken we gebruik van hypermoderne robotica. Mark Aarts, hoogleraar aan het Laboratorium voor Erfelijkheidsleer (WUR) geeft een inspirerende pitch.