Precision Agriculture

Bij precisielandbouw wordt het juiste gedaan in de juiste hoeveelheid, op het juiste moment en op de juiste plaats. Zo kunnen landbouwbedrijven meer produceren met minder kosten. De ontwikkeling van precisielandbouw wordt ondersteund door digitalisering van de landbouw, waardoor onmisbare technologieën zoals satellietnavigatiesystemen, aardobservatie, sensoren, robotica, gegevensverzameling en (big) datawetenschap beschikbaar komen.

Precision Agriculture: inleiding

Precisielandbouw wordt ook beschouwd als middel voor het verwezenlijken van maatschappelijke en milieudoelstellingen. Met onze expertise op het gebied van productiesystemen en -technieken, bodem, water, klimaat, ecosystemen en geospatiale en datatechnologieën kan de landbouw efficiënt gebruikmaken van hulpbronnen, de voedselzekerheid en -veiligheid verbeteren en de ecologische voetafdruk, het energieverbruik en de emissies verminderen. Voedselketens worden transparanter en klimaatslim met precisielandbouw.

Precision Agriculture-sessies

We mogen waarschijnlijk wel stellen dat de precisielandbouw in grote mate bepalend zal zijn voor de toekomst van de landbouw. Bezoek een van deze drie rondes en laat u inspireren door het toekomstperspectief van de precisielandbouw.

Let op: Ronde 1, 2 en 3 zijn elk gericht op een ander aspect van dit thema. Kies de ronde die u het interessantst vindt of bezoek het programma Precision Agriculture vaker dan één keer.

Ronde 1 (11.00-12.15)Environment - Nature-inclusive
Plenaire presentatie met twee inspirerende toespraken van Tamme van der Wal (WUR) en Jip Welkers (Vitens). Vervolgens hebt u de gelegenheid om diverse demonstraties te bezoeken van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw, zoals: data inwinning met drones, Open Data in de AgroDataCube, bodem informatie.

Ronde 2 (13.45-15.00)Plant
Plenaire presentatie met twee inspirerende toespraken van Corné Kempenaar (WUR) en Niels Maris (Smart Farming, Agrifirm). Daarna hebt u de gelegenheid om diverse demonstraties te bezoeken van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw, zoals: robots in precisietoepassing, het application platform Akkerweb en de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL).

Ronde 3 (15.30-16.45)Livestock
Plenaire presentatie met twee inspirerende toespraken door Kees Lokhorst (WUR) en Martijn Boelens (Lely). Vervolgens hebt u de gelegenheid om diverse demonstraties te bezoeken van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw, zoals precisiebemesting in grasland, ziektedetectie in stallen, hightech meets biodiversity en geofencing.