UniversiTREE

100 bomen voor 100 jaar Wageningen University & Research was een idee van een alumnus van Wageningen. Via de 100x100 campagne werd geld ingezameld. Wereldwijd worden er bomen geplant om zodoende een bos van UniversiTREES te creëren. Met het bos wordt symbolisch de wereldwijde verbinding met Wageningen gemarkeerd. De boomkeuze betreft steeds een langzaam groeiende soort die een hoge leeftijd kan bereiken en past in de specifieke omgeving. De bomen zullen gezamenlijk een blijvende herinnering zijn aan 100 jaar WUR.

UniversiTREE planting evenementen