Veni, Vidi, Vici-laureaten

Het NWO-Talentprogramma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek is bedoeld voor talentvolle, creatieve en excelente onderzoekers. Er zijn 3 persoonsgebonden subsidies die zich richten op de 3 fasen in de wetenschappelijke carrière van onderzoekers: Veni (pas gepromoveerd), Vidi (ervaren) en Vici (professorabel).
Met deze subsidie krijgt het vernieuwende onderzoek een extra impuls.