Missie & Domein Wageningen University & Research

Vanuit onze missie richten wij ons op het domein gezonde voeding en leefomgeving.

Onze missie

To explore the potential of nature to improve the quality of life.

Onze missie

De missie van Wageningen University & Research (WUR) is 'To explore the potential of nature to improve the quality of life'. Wij zijn een kennisinstelling die binnen het domein ‘gezonde voeding en leefomgeving’ niet alleen hoogwaardige kennis ontwikkelt, maar ook helpt deze kennis overal ter wereld toe te passen. Daarom doen we wereldwijd toonaangevend fundamenteel onderzoek en hebben we een sterke positie als leverancier van toegepast wetenschappelijk onderzoek. En ten slotte leiden we de professionals op die in de nabije en verre toekomst voor doorbraken in kennis en technologie gaan zorgen.

Ons domein

In het domein voedsel en leefomgeving onderscheiden we drie samenhangende kerngebieden, die elkaar deels overlappen: Society and well-being, Food, feed and biobased  production en Natural resources  and living environment. De grenzen van de kerngebieden zijn niet scherp te trekken. Het onderscheid dient dan ook vooral om een nadere beschrijving van ons werkterrein te kunnen geven. We kijken juist naar de samenhang en overlap tussen de kerngebieden. In die overlap worden veel nieuwe inzichten en toepassingen ontdekt. Om aan de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken bij te kunnen dragen is bovendien een integrale benadering nodig.

De 3 kerngebieden in ons domein

 • Food, feed and biobased production

  Food, feed and biobased production

  Het kerngebied Food, feed and biobased production omvat de duurzame productie en verwerking van voedsel, diervoeding en biobased producten, internationale voedselketens en netwerken, voedselveiligheid en gezondheidsaspecten van voeding.
 • Natural resources and living environment

  Natural resources and living environment

  Het kerngebied Natural resources and living environment betreft natuur, landschap, landinrichting, het beheer van water, zee en natuurlijke rijkdommen en biodiversiteit.
 • Society and well-being

  Society and well-being

  Het kerngebied Society and well-being gaat over gedrag van de mens als het gaat om voeding en leefomgeving, leefstijl, percepties maar ook over instituties, governance, markt en ketens en sociale innovaties.