Nieuws

Wereldwijde uitstoot CO2 neemt weer toe

article_published_on_label
6 december 2018

De jaren 2017 en 2018 gaan de boeken in als jaren waarin de CO2-uitstoot toenam na een aantal jaren waarin er geen verandering was. Dit ondanks het klimaatverdrag van Parijs en de toename van alternatieve energiebronnen. Dat concludeert het gezaghebbende Global Carbon Project, waar Wageningen aan meewerkt, in een studie die op 5 december uitkwam terwijl de wereldleiders in Polen bespraken hoe de opwarming van de aarde beperkt kan blijven.

Om die opwarming te beperken zal de uitstoot drastisch moeten verminderen maar het omgekeerde lijkt dus te gebeuren. Hoewel het jaar nog niet voorbij is en niet alle data compleet zijn, lijkt de groei in 2018 zo’n 2% te bedragen. Daarmee wordt voor het eerst de grens van 10 miljard ton koolstof overschreden. De oorzaak is grofweg dat de vraag naar energie sterker steeg dan het aanbod van alternatieve energiebronnen met minder CO2-uitstoot zoals zon, wind, waterkracht en kernenergie. Uit het rapport blijkt verder dat het gebruik van kolen als energiebron nu lager is dan in het verleden, dat het aandeel van alternatieve energiebronnen exponentieel begint te stijgen, en dat er een forse groep landen is die wel hun CO2-uitstoot heeft kunnen verlagen, ondanks economische groei.

Nederlandse onderzoekers van de Wageningen University & Research, de Vrije Universiteit in Amsterdam en het Planbureau voor de Leefomgeving werkten mee aan het rapport. Daarin werd niet alleen naar de CO2-uitstoot van fossiele brandstoffen gekeken, maar werd de hele mondiale koolstofcyclus in beeld gebracht. Ingrid van der Laan-Luijkx en Wouter Peters van de leerstoelgroep Meteorologie en Luchtkwaliteit droegen bij met resultaten van het model CarbonTracker. Ingrid van der Laan-Luijkx: “Onze resultaten op basis van atmosferische metingen van de CO2-concentraties laten zien dat de bossen en oceanen wereldwijd gezien ongeveer de helft van alle uitgestoten CO2 opnemen. De opname door de biosfeer is in 2017 weer toegenomen, nadat deze verlaagd was in 2016 als gevolg van de droogte veroorzaakt door El Nino."

Klik hier voor ‘Global Carbon Budget 2018’, in Earth System Science Data.