Persbericht

Prof. Tiny van Boekel benoemd tot buitengewoon hoogleraar Dairy Science & Technology

article_published_on_label
31 augustus 2017

Emeritus hoogleraar dr. ir. Tiny van Boekel gaat met ingang van 1 september 2017 de buitengewone leerstoel Dairy Science & Technology aan Wageningen University & Research bekleden. De leerstoel is een gezamenlijk initiatief van Wageningen University & Research en de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO). De belangrijkste ambitie bij de leerstoel is het verbinden van duurzaamheid van de zuivelproductie met voeding en gezondheid. Strategische samenwerking is daarbij het sleutelwoord.

Wageningen University & Research wil met deze leerstoel zuiveltechnologie verbinden met de gehele zuivelketen en met duurzaamheidsproblematiek. In samenspraak met de sector gaat prof. Van Boekel inzetten op het koppelen van een duurzame zuivelproductie met kennis over hoe zuivelproducten kunnen bijdragen aan voeding en gezondheid. Omdat verduurzaming is verweven met veel aspecten en maatregelen in de zuivelproductie is dat een grote wetenschappelijke uitdaging. Een belangrijke vraag is bijvoorbeeld hoe je die verduurzaming kunt meten.

De leerstoel wordt gepositioneerd op het knooppunt van duurzaamheid en voeding en gezondheid, waarmee de landbouwwetenschappen worden verbonden met de voedingswetenschappen. “Die aanpak is uniek in de wereld. Met zuivel lopen we daarin voorop en zijn we een voorbeeld voor andere ketens, denk aan vlees”, aldus Van Boekel. “We richten ons niet specifiek op de gezondheidseffecten van zuivelproducten, maar kijken breder naar een gezond voedingspatroon waarvan zuivel een onderdeel is. Dat kan niet anders dan samen met de sector en in dialoog met de samenleving”.

Landbouw en voedselverwerking zijn belangrijke pijlers van de Nederlandse economie; gezonde eetgewoontes en duurzame productie zijn weer belangrijke maatschappelijke issues. Wageningen University & Research heeft de ambitie om economische en maatschappelijke uitdagingen te verbinden met wetenschappelijke inzichten.

Onderwijs sluit daar volgens Van Boekel naadloos bij aan. “We leiden jonge mensen op tot professionals die technologische vaardigheden kunnen verbinden met de behoeften in de samenleving. Zo werkt onze aanpak ook door naar de maatschappij.”

De buitengewone leerstoel zal voor een jaar door prof. Van Boekel worden bekleed. De leerstoel was vacant sinds het emeritaat van prof. Toon van Hooijdonk in 2016 en was onderdeel van de leerstoelgroep Product Design & Quality Management, waaraan prof. Van Boekel tot medio 2012 leiding gaf, nu Food Quality & Design onder leiding van prof. Vincenzo Fogliano. Komend jaar zal prof. Van Boekel een strategisch plan opstellen voor de doorontwikkeling van de leerstoel.