Nieuws

Wageningen University & Research ontvangt ‘gouden’ SustainaBul

Gepubliceerd op
28 mei 2018

Wederom ontving Wageningen University de waardering ‘goud’ bij de jaarlijkse duurzaamheidsranking SustainaBul. De WUR was in de afgelopen vijf jaar de aanvoerder van de Nederlandse universiteiten en hogescholen. Nu heeft TU Eindhoven het stokje overgenomen, zij bereikten de eerste plek in de ranking, op de voet gevolgd door Wageningen University. Grote stijger is Hogeschool Van Hal Larenstein op plek drie.

De uitslag van de ranking werd op 25 mei 2018 bekend gemaakt op de Nationale Dag voor Duurzaamheid in het Hoger Onderwijs, NDDHO 2018. De SustainaBul toetst universiteiten en hogescholen op duurzaamheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie. De ranking komt tot stand via een vragenlijst met dertig vragen rond de vier thema’s onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering en integrale benadering. In totaal zijn 400 punten te verdienen.

Uitslag SustainaBul 2018

De 2018-ranking laat zien dat de scores van de instellingen in het hoger onderwijs dichtbij elkaar liggen. Dit betekent dat alle deelnemende universiteiten en hogescholen in de laatste jaren grote stappen hebben gezet om bij te dragen aan een duurzamere wereld. En dat is precies de kern van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO): voortdurende verbetering en elkaar stimuleren om het steeds beter te doen.

Duurzaamheid in Wageningen

Is de WUR door het behalen van de tweede plek nu opeens minder duurzaam? WUR blijft natuurlijk onderzoek doen naar duurzaam en groen en dit komt ook duidelijk naar voren in het onderwijscurriculum en de bedrijfsvoering. In de dagelijkse gang van zaken is duurzaamheid niet meer weg te denken. Voorbeelden zijn het opwekken van meer duurzame energie dan WUR nodig heeft, maatschappelijk verantwoorde inkoop, vergaande afvalscheiding en een gunstige CO2-footprint. Ook zijn er voorbeelden van  het toepassen van resultaten uit WUR-onderzoek op de campus, zoals de aanleg van het fietspad met biobased asfalt, de natte natuurtuin en een groen parkeerdek.