Generatieve Kunstmatige Intelligentie (AI) bij WUR

Het gebruik van Generative Artificial Intelligence tools in het dagelijks werk is in opkomst. WUR heeft daarom asl eerste richtlijn een kort statement opgesteld voor medewerkers en studenten.

We moedigen docenten, onderzoekers, PhD- en EngD-studenten, studenten (inclusief professional learners) en ondersteunend personeel bij WUR aan om de beschikbare methodes voor GenAI verantwoord te gebruiken, dat wil zeggen op een legale, ethisch verantwoorde en transparante manier. GenAI-methodes moeten de kwaliteit van ons werk verbeteren. Tegelijk willen we dat privacy beschermd blijft, creativiteit wordt gestimuleerd en het leerproces wordt ondersteund. Om studenten hierbij te helpen, heeft Wageningen University & Research (WUR) informatie beschikbaar gemaakt over het verantwoorde gebruik van (generatieve) AI-tools. Voor docenten, onderzoekers, PhD- en EngD-studenten en ondersteunend personeel is er informatie beschikbaar op een gezamenlijke intranetpagina.

GenAI-methodes ter ondersteuning van hoog-cognitieve taken zoals gegevensanalyse, gegevensvisualisatie, computerprogrammering, grafisch ontwerp en het genereren van wetenschappelijke cijfers worden in toenemende mate beschikbaar. Met name de GenAI-methodes die teksten produceren en analyseren op basis van grote taalmodellen kunnen krachtige multifunctionele hulpmiddelen zijn (bijvoorbeeld ter ondersteuning bij een administratief deel van ons werk, als manier om outside-the-box denken te bevorderen of om een vraag beantwoorden over een nieuw of onbekend onderwerp). In deze zin bieden GenAI-methodes boeiende nieuwe mogelijkheden voor onderzoek en onderwijs bij WUR.

Aangezien generatieve AI zich snel heeft ontwikkeld, hebben we nog geen definitieve visie of een antwoord op de vraag hoe dit onze onderwijs- en onderzoeksactiviteiten zal beïnvloeden. We zullen onze visie verder ontwikkelen in een doorlopende dialoog met WUR-medewerkers en studenten en zullen deze visie afstemmen met andere Nederlandse universiteiten.