Werken met de fossiele industrie

Om onze missie te vervullen, werken we bij Wageningen University & Research (WUR) samen met veel partners van over de hele wereld. Daarbij kan het gaan om overheden, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, de particuliere sector en niet-gouvernementele organisaties. Ook werkt WUR in bepaalde gevallen samen met organisaties die onder druk staan vanwege een bijdrage aan ongezond gedrag of de opwarming van het klimaat, zoals bedrijven die actief zijn in de fossiele industrie.

We begrijpen dat onderzoeksprojecten in samenwerking met de fossiele industrie vragen en mogelijke dilemma’s kunnen oproepen. Tegelijkertijd kan samenwerking juist onderdeel zijn van de noodzakelijke transitie naar een post-fossiele samenleving. Openheid, dialoog en zelfreflectie zijn dan ook van groot belang voor de wetenschappelijke omgeving van WUR, waarin onafhankelijkheid en integriteit cruciaal zijn. Daarom worden deze samenwerkingsovereenkomsten voortdurend kritisch bekeken.

1. Waarom werkt WUR samen met de fossiele industrie?

Wereldwijd staan we voor grote opgaven: duurzame energievoorziening, verduurzaming van de voedselproductie en -consumptie, herstel van de biodiversiteit, verstedelijking en klimaatverandering. De maatschappelijke uitdagingen van vandaag vragen om oplossingen vanuit een grote verscheidenheid aan invalshoeken. Als maatschappij hebben we álle spelers nodig om deze vraagstukken op te lossen. De vraagstukken zijn namelijk te groot om alleen vanuit de wetenschap en politiek op te lossen. WUR behoort op dit moment wereldwijd tot de absolute top van wetenschappelijke instellingen in de vakgebieden landbouw, voeding en milieu. We dragen bij aan een duurzame samenleving door kennis te genereren en te delen, door nieuwe oplossingen te ontwikkelen, via onderwijs en door samenwerking. In essentie verschilt onze samenwerking met de fossiele industrie dan ook niet van die met partners uit andere vakgebieden, elke samenwerking wordt op dezelfde manier afgewogen.

2. Hoe werken wij samen?

Al het gezamenlijke onderzoek toetsen wij aan nationale en WUR gedragscodes, beleid en richtlijnen omtrent onafhankelijkheid, wetenschappelijke integriteit, intellectuele eigendom, bescherming van persoonsgegevens, het delen van onderzoeksgegevens en publicaties, en ethische normen.

Het WUR-beleid en de WUR-richtlijnen voor het afwegen van deze risico’s en dilemma’s zijn de basis van een nieuw samenwerkingsproject. Daarom besteden we voortdurend aandacht aan het bewustzijn van onze medewerkers, studenten en stakeholders over potentiële risico’s en dilemma’s die zich kunnen voordoen bij het werken met partners.

3. Hoe zien de interne richtlijnen voor samenwerking eruit?

Kort samengevat moeten samenwerkingsprojecten in lijn zijn met ons strategisch plan, mogen niet gebruikt worden voor greenwashing, voldoen aan onze richtlijnen over wetenschappelijke integriteit, mensenrechten, kennisveiligheid, intellectueel
eigendom, ethiek en open science, en hebben een positieve impact en bijdrage
aan de SDG’s.