‘Oog voor elkaar’: een programma over sociale veiligheid (2022-2023)

‘Oog voor elkaar’; dat is de titel van het programma sociale veiligheid’ bij WUR 2022-2023. Vanuit dit programma worden de komende jaren acties uitgewerkt en geïmplementeerd om zo de integrale aanpak van sociale veiligheid bij WUR te versterken en versnelling te realiseren. Het programma richt zich op de hulpstructuur bij WUR, specifieke sleutelposities daarin en op medewerkers, studenten en PhD's in het algemeen.

De pijlers

Het programma richt zich op een viertal pijlers die nodig zijn voor een cultuurverandering gericht op versterking van sociale veiligheid bij WUR. Een open cultuur is namelijk essentieel voor sociale veiligheid in organisaties.

Dit zijn de vier pijlers:

  1. De leidinggevende moet in staat zijn een veilige omgeving te creëren, preventieve maatregelen te nemen, signalen adequaat op te pakken en correct te handelen bij signalen of meldingen.
  2. De melder moet (anoniem) laagdrempelig kunnen melden waarbij transparant is welke procedure wordt gevolgd bij een melding. Ook heeft de melder handvatten voor preventieve acties.
  3. Omstanders (bystanders) weten hoe ze moeten handelen en nemen hun verantwoordelijkheid. Gezamenlijk maken we een veilige werkomgeving door wat we zien bespreekbaar te maken en onze verantwoordelijkheid daarin te nemen. Hierbij gaat het om collega's, medestudenten, docenten en studieadviseurs.
  4. De hulpstructuur wordt verbeterd door bovengenoemde maatregelen, en indien nodig wordt meer en andere capaciteit zoals vertrouwenscontactpersonen ingezet, structureel overleg gevoerd tussen betrokken actoren in de hulpstructuur en leren de actoren van elkaar.

Concrete acties

Op korte termijn staan de volgende acties op stapel:

Postercampagne 'Oog voor elkaar' gestart

Weet jij wat je kunt doen als je ongewenst gedrag ervaart?’ De posterserie ‘Oog voor elkaar’ is onderdeel van het gelijknamige programma over sociale veiligheid bij WUR. Doel van de campagne is om medewerkers en studenten meer bewust te maken van ongewenst gedrag, het effect dat bepaald gedrag kan hebben en welke mogelijkheden je -als medewerker of student- hebt om iets te doen aan ongewenst gedrag. De vragen op de poster zetten aan tot reflectie bij de kijker en de ‘call to action’ verwijst naar het recent gelanceerde Contactpunt Sociale Veiligheid bij WUR en naar hulp en tips voor de aanpak ervan.

Over de campagne

De postercampagne bestaat uit zes verschillende posterafbeeldingen waarbij drie vragen centraal staan:

  • Weet jij wat je kunt doen om ongewenst gedrag te voorkomen?
  • Weet jij wat je kunt doen als je ongewenst gedrag ziet gebeuren?
  • Weet jij wat je kunt doen als je ongewenst gedrag ervaart?

Een postercampagne alleen is natuurlijk niet genoeg om sociale veiligheid te verbeteren; het is één van de bouwstenen van het programma ‘Oog voor elkaar’. Zowel voor studenten als medewerkers worden komende tijd allerlei activiteiten rondom dit thema georganiseerd, zoals de Mindlab-voorstellingen voor medewerkers eind november tot half december. Voor studenten volgt komend voorjaar de voorstelling 'Safe Space' van de Time-out theater. Meer informatie over het programma vind je op deze pagina. Ideeën of suggesties voor de vervolgcampagne of voor het verbeteren van sociale veiligheid bij WUR? Mail met socialsafety@wur.nl of mail naar joyce.vandervelde@wur.nl

Leden werkgroep Sociale veiligheid

Joyce van der Velde (manager programma ‘oog voor elkaar’; een programma over sociale veiligheid), Brigitte van Heerde, Astrid Mars, Jacqueline Schoone, Door van der Sloot, Stijn Heukels, Barbara Veltrop.