Resilience

Resilience of veerkracht is een belangrijke eigenschap van natuurlijke ecosystemen, agro-ecosystemen, economische en sociale systemen; maar ook van biologische systemen zoals mens, dier, plant of microben. De veerkracht van een systeem bepaalt de reactie op plotselinge, niet-lineaire veranderingen zoals snelle technische vooruitgang, klimaatverandering of sociaaleconomische ontwikkelingen. Ook de mate waarin een systeem zich kan aanpassen wordt door de veerkracht bepaald. De reacties in de systemen zijn complex en worden bepaald door interactie met andere systemen en reacties tussen verschillende schaalniveaus.

In verschillende wetenschapsgebieden is resilience voor ons al een belangrijk onderwerp. Veel van de onderliggende principes, zoals wiskundige en experimentele benaderingen, zijn universeel toepasbaar. Daardoor ontstaan grote mogelijkheden. Dat wordt geïllustreerd door het huidige werk aan resilience van bijvoorbeeld livestock, tropische regenwouden, food supply chains en klimaatbestendige landbouw. Om het onderzoek aan resilience te verdiepen en uit te breiden, werken we aan nieuwe interdisciplinaire toepassingsgebieden van resilience.

Contact:

Projects