dr. A (Aldo) Dekker

dr. A (Aldo) Dekker

Onderzoeker mond-en-klauwzeer, swine vesicular disease and vesicular stomatitis

Als projectleider vesiculaire ziekten houd ik me vooral bezig met mond-en-klauwzeer, maar ook vesiculaire varkensziekte (SVD, blaasjesziekte), vesiculaire stomatitis en enzoötische runderleukose.

Mijn onderzoek richt zich vooral op ondersteuning van het overheidsbeleid om een mond-en-klauwzeer uitbraak snel en effectief te bestrijden.

Afgelopen jaren hebben we onderzoek gedaan aan kwantificering van verspreiding van mond-en-klauwzeer. Ons onderzoek heeft aangetoond dat vaccinatie een extreem goede tool is om het aantal geïnfecteerde bedrijven te beperken. Dit heeft geleid tot aanpassing van het mond-en-klauwzeer draaiboek. Mond-en-klauwzeer virus evolueert continue, waardoor er steeds nieuwe stammen ontstaan. Het onderzoek richt zich nu op de effectiviteit van de huidige vaccins in de noodvoorraad tegen deze nieuwe stammen. We proberen een relatie te leggen tussen laboratorium resultaten en heterologe bescherming, om in de toekomst zonder dierexperimenteel onderzoek hierover een uitspraak te kunnen doen.