ing. ACG (Alfons) Beldman

ing. ACG (Alfons) Beldman

Senior onderzoeker melkveehouderij, duurzaamheid en ondernemerschap

Melkveehouderij, duurzaamheid en ondernemerschap zijn de centrale thema's in mijn onderzoek. Meestal in projecten met het bedrijfsleven waarin gezamenljik wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een aanpak om tot daadwerkelijke verduurzaming te komen. Soms gaat het om projecten waarin met individuele primaire ondernemers of middelgrote ketenpartijen aan innovatie wordt gewerkt, soms gaat het ook juist om het werken aan brede adoptie van best practices of duurzame technologie bij voorbeeld via de ontwikkeling van duurzaamheidsprogramma's.

www.wur.nl/economic-research