dr.ir. MAE (Annemarie) Wagemakers

dr.ir. MAE (Annemarie) Wagemakers

Universitair Hoofddocent

Dr Ir Annemarie Wagemakers, Universitair Hoofddocent Gezondheid en Maatschappij. Haar expertise is het faciliteren en evalueren van programma's gericht op het bevorderen van gezondheid. Het onderzoek, in 'real-life settings', maakt gebruik van mixed methods designs en zijn meerdere disciplines betrokken. Participatie van stakeholders staat centraal in het onderzoek, inclusief participatie van sociaal kwetsbare groepen. Annemarie is projectleider van de door ZonMw gefinancierde projecten 'Zorg-sport initiatieven in de buurt' (in samenwerking met IQHealthCare), 'Werkzame elementen in de integrale aanpak van overgewicht en obesitas' en 'Empowerment van zwangere vrouwen'. Ook is zij projectleider van het project 'Why pregnant women eat what they eat (in samenwerking met Division of Human Nutrition, WUR) en copromotor in de projecten 'Voorstad in Beweging' (in samenwerking met GGD IJsselland) en 'SameNoord Wijchen (in samenwerking met Radboudumc). Eerder was zij projectleider of betrokken in de begeleiding van de projecten 'Verbinden Zorg, Sport en Bewegen' (in samenwerking met Academische Werkplaats AMPHI), 'Citizen Science for Public Health (in samenwerking met het RIVM), 'Community Development Indigenous Population Australia (National Drug and Alcohol Research Centre in  Australia), 'Communities in Beweging' (in samenwerking met NISB), Een nieuwe rol voor de verloskundige (in samenwerking met De Bakermat en KNOV), Samenwerking binnen de BeweegKuur, Gezond Ouder Worden  (AGORA) en Community-Based STI/HIV Preventie in Amsterdam (GG&GD Amsterdam). Naast haar werk bij de universiteit is zij yoga docente (www.yogawageningen.nl).