prof.dr.ir. MAE (Annemarie) Wagemakers

prof.dr.ir. MAE (Annemarie) Wagemakers

Persoonlijk hoogleraar

Annemarie Wagemakers is Persoonlijk Hoogleraar Gezondheidsbevordering en Participatie in de groep Gezondheid en Maatschappij. Haar onderzoek richt zich op de gecombineerde invloed van levensstijl en de sociale en fysieke omgeving van gezondheid en welzijn in real-life settings. Zij heeft ruime ervaring met complexe projecten ter bevordering van gezondheid en welzijn. Haar onderzoek wordt vaak gekenmerkt door een mixed methods design, een interdisciplinair team en actieve participatie van stakeholders, waaronder burgers. In haar onderzoek past zij systeemdenken toe en Participatief Actie Onderzoek (PAR). In essentie is PAR onderzoek waarbij belanghebbenden, in het bijzonder burgers, worden betrokken. Door middel van PAR wordt kennis ontwikkeld van belang voor mensen in het dagelijks leven: het doel is de wereld te begrijpen door deze te veranderen.

Annemarie is projectleider van het overkoepelend evaluatieonderzoek van het FNO-programma ‘Samen Kansrijk en Gezond’, dat tot doel heeft de ervaren gezondheid van gezinnen in een achterstandssituatie in wijken in verschillende gemeenten in Nederland te verbeteren. Daarnaast is Annemarie als promotor en/of projectleider betrokken bij het door ZonMw gefinancierde project 'Empowerment van zwangere vrouwen' en de ‘Regio Deal Early Start ‘, beide in samenwerking met de afdeling Humane Voeding en Gezondheid (WUR). Annemarie is promotor binnen het INREF SMART Agricultural project, dat uitgevoerd wordt met partners binnen WUR en partners in Indonesië. Eerder was zij projectleider en/of (co-) promotor bij onder andere de projecten 'Effectieve elementen in de integrale aanpak van overgewicht en obesitas', 'Zorg–Sport Beweeg Initiatieven', 'Why pregnant women eat what they eat', 'Voorstad in Beweging', 'Verbinding Zorg, Sport en Bewegen', 'Citizen Science for Public Health' en 'Communities on the Move'.