Terug naar profiel

Projecten - dr. A (Arjaan) Pellis

WURKS NatuurToGo (2013)

samenwerkingsproject in het groene onderwijs tussen Wageningen Universiteit, Van Hall Larenstein en Helicon opleidingen om onderwijs rondom natuurondernemerschap en toerisme te ontwikkelen. Onderdeel van het project is de inzet van een documentaire over Rewilding Europe.